Flash Vijesti

Završna konferencija u okviru projekta ”Ujedinjeni možemo više- glas studentima, podrška radnicima!”

Podgorica 18.12.2019.godine

U organizaciji Unije slobodnih sindikata Crne Gore i NVO Mladi Romi održana je zavšna konferencija u okviru projekta ”Ujedinjeni možemo više- glas studentima, podrška radnicima!” koji je finnsirala Evropska unija a ko-finansiralo Ministarstvo javne uprave u Vladi Crne Gore.
Predstavnik Romskog savjeta na ovoj konferenciji je bio Andrija Đukanović. Konferencija je okupila i predstavnike relevantnih institucija, civilnog sektora i predstavnike/ce sindikata radnika komunlanih djelatnosti .
Na konferenciji su predstavljeni rezultati ovog projekta. Projekat je bio usmjeren na sindikalno organizovanje i udruživanje radnika u komunalnoj djelatnosti , dok se dio projekta odnosio i na javni aktivizam RE zajednice u Crnoj Gori. Glavni rezultat ovog projekta je osnivanje granskog sindikata radnika u komunalnoj djelatnosti na nivou Crne Gore koji okuplja radnike iz više gradova. Cilj sindikata je unaprijeđenje položaja radnika u komunalnoj djelatnosti i borba za njihova radnička prava.
Na konferenciji su govorili: ministarka javne uprave Suana Pribilović, izvršni direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha, Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković i menadžerka programa za ljudska prava i demokratizaciju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Mladenka Tešić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*