Flash Vijesti

Zapošljavanje Roma najveći problem

 

Crna Gora je napredovala u integraciji Roma u crnogorsko društvo, ali je zapošljavanje i dalje najveći problem sa kojim se ta zajednica suočava, poručeno je na seminaru „Unapređenje zapošljavanja Roma u Crnoj Gori“.

Ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović kazao je da se integracija romske populacije može jedino obezbijediti kvalitetnim obrazovanjem.

On je ukazao da je nekada u obrazovnim programima bilo uključeno 536 Roma a u 2012. godini broj se povećao na 1.583 učenika.

„Čini mi se da vodimo dobru politiku i imamo dobru dinamiku uz sve probleme koji se tiču sistema obrazovanja“, naveo je Numanović.

Prema njegovim riječima, svi Romi koji su završili fakultet su zaposleni. Da bi se govorilo o zapošljavanju Roma, Numanović je kazao da je neophodno prvo regulisanje pravnog statusa tih osoba.

On je naveo da je do sada, za regulisanje pravnog statusa, apliciralo 14.037 građana romske i egipćanske populacije, a od toga do kraja 2015. godine 12.188 zahjteva je pozitivno riješeno.

„To znači da je ogroman broj Roma, regulisanjem pravnog statusa, izrazio želju da ostane da živi i u potpunosti se integriše u crnogorsko društvo“, rekao je Numanović.

Na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), kako je dodao, nalaze se 1.542 osobe koje su se izjasnile kao pripadnici romske populacije, i najčešće su bez zanimanja i stručne spreme.

Elvis Beriša iz nevladine organizacije Phiren Amenca je kazao da je Crna Gora ostvarila pomake kada je u pitanju integracija romske populacije u crnogorsko društvo, ali je zapošljavanje i dalje najveći problem sa kojim se ta zajednica suočava. On je ocijenio da je nezaposlenost jedna od ključnih razloga socijalne isključenosti Roma.

Prema riječima Beriše, veliki izazov kod svih aktera koji ulažu napore na polju obrazovanja Roma je postojanje diskriminacije od poslodavaca, u smislu zapošljavanja Roma nakon završenih programa osposobljavanja.

Predsjednica Građanske alijanse, Ajša Hadžibegović kazala je da je veoma bitno angažovati Rome na projektima koji su za njih planirani, i uključiti ih u proces realizacije.

Ona je rekla da je jasno koliko je važno raditi na pitanju integracije romske populacije u društvu a posebno na segmentu koji se tiče zapošljavanja a na kojem je, kako je dodala, najmnaje ostvareno.

Šef Biroa rada u Podgorici, Aleksandar Rakočević je istaka da ZZZCG godinama sprovodi progame koji se, kao znak povećane pažnje prema romskoj zajednici, realizuju da bi se riješio problem nezaposlenosti Roma.

On je kazao da svaki čovjek, bez obzira da li je Rom ili ne, sa nedostatkom obrazovanja, znanja, iskustva i uz diskriminaciju, bio u teškom položaju na tržištu rada.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

06.sept.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*