Flash Vijesti

Usvojen Akcioni Plan za poboljšanje polozaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore najavila je da će u 2013. godini obezbijediti dokumenta potrebna za regulisanje statusa RE populacije u Crnoj Gori, kao i da će svoj djeci omogućiti uključivanje u obrazovni sitem i povećati stepen zapošljavanja.U akcionom planu koji je usvojen na jučerašnjoj sjednici navodi se da je planirano i donošenje novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i unapređenje zaštite od maloljetničkih prisilnih brakova.

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 5. aprila 2012. godine usvojila Strategiju za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012–2016. Definisano je da će njena realizacija biti kroz jednogodišnje akcione planove. Ovim akcionim planom se preciziraju prioritetne mjere i aktivnosti koje treba sprovesti u 2013. godini.

vlada

Vlada će obezbijediti budžet za svaku godinu primjene strategije iz sopstvenih izvora i iz odgovarajućih izvora međunarodne zajednice. Dio sredstava je obezbijeđen kroz budžetska sredstva Ministarstva za ljudska i manjinska prava, dok je preostali iznos sredstava planiran u okviru budžeta ostalih potrošačkih jedinica – navodi se u vladinim planovima.

Kako je ocijenjeno u izvještaju, do sad preduzete mjere i aktivnosti za unapređenje položaja RE populacije su imale vidne i značajne rezultate, ali promjene nijesu bile dovoljno dobre i pozitivne.

Za razliku od drugih manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih jedinica koji su uključeni u savremene tokove crnogorskog društva, Romi i Egipćani su najugroženija i najmarginalizovanija manjinska nacionalna zajednica u Crnoj Gori. Niska ekonomska moć, nizak stepen obrazovanja, veoma mali broj zaposlenih, neadekvatni stambeni uslovi, socijalna neprihvaćenost i specifičan način života samo su neki od uzroka teškog položaja u društvu – piše u izvještaju.

Kako se navodi u akcionom planu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava formiralo je komisiju za praćanje sprovođenja strategije. Komisiju čine predstavnici institucija koje su u strategiji i akcionom planu prepoznate kao nosioci pojedinih aktivnosti, kao i predstavnici Romskog savjeta i romskih i egipćanskih NVO. Jedan od njihovih glavnih zadataka, kako piše u izvještaju, biće utvrđivanje akcionih planova za primjenu pomenute strategije, tako da je ovaj plan proizvod zajedničkog djelovanja.

Vlada je akcionim planom planirala i povećanje nivoa zaposlenosti pripadnika romske i egipćanske populacije u organima lokalne i državne uprave, kao i u javnim službama. Planirano je i povećanje finansijskih sredstava iz budžeta Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Tim dokumentom je predviđeno i unapređivanje učešća te populacije u političkom i javnom životu, kao i bolja zdravstvena zaštita i očuvanje kulturnog i jezičkog identiteta.

Izvor: Dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*