Flash Vijesti

Ulcinj: održan seminar Domaći pravni okvir i medjunarodna dokumenta zaštite manjinskih prava

 

U Ulcinju je 18 i 19 decembra održan saminar u organizaciji Ministrastva za ljudska i manjinska prava na temu: Domaći pravni okvir i medjunarodna dokumenta zaštite manjinskih prava sa fokusom na Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i Evropsku povelju o regionalnim il imanjinskim jezicima.

Seminaru su prisustvovali predstavnici nacionalnih savjeta i predstavnik Fonda za unapređenje položaja manjina. Opšta je konstatcija da  postoji niz mehanizama koji se tiču zaštite prava manjina i  upotreba manjinskih jezika, ali nažalost primjena je slaba. Osim toga za romsku zajednicu je dodatan problem što uglavnom ne prepoznaju mehanizme kojim mogu da ostvare svoja prava.

Igor Lekić je uglavnom upoznao učesnike seminara o značaju  primjene manjinskih jezika i oćuvanje istih. Sa posebnim osvrtom na romski jezik koji je specifičan i koji još uvjek nema primjenu u institucijama sistema – školama. Na tome treba raditi, pozivajući se na Okvirnu konvenciju i Evropsku povelju o regionalnim il imanjinskim jezicima.

 

Uković Muhamed

 

19.12.2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*