Flash Vijesti

Seminar – „ Pravilima sigurnosti do zdravije budućnosti“

Podgorica 05.12.2019.godine

Predstavnik Romskog savjeta Andrija Đukanović, prisustvovao je dvodnevnom seminaru „ Pravilima sigurnosti do zdravije budućnosti“ koji je održan u Podgorici 5.i 6. decembra, u organizaciji Ministarstva za rad i socijalno staranje i Udruženja zaštite na radu.
Seminar je dio projekta koji realizuje Udruženje zaštite na radu a finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja. U cilju promovisanja kulture prevencije rizika, kao i podizanja nivoa javne svijesti o neophodnosti obezbjeđivanja sigurnih i zdravih radnih mjesta, sprovodiće se edukacija poslodavaca i zaposlenih u malim i srednjim preduzećima, pod sloganom “Pravilima sigurnosti do zdrave budućnosti”.
Udruženje zaštite na radu Crne Gore će kroz planirane radionice i treninge, pripremu smjernica i promotivnog video materijala, nastojati da doprinese podizanju svijesti poslodavaca i zaposlenih. Poslodavci će biti podsticani da učestvuju u kreiranju ambijenta i kulture zaštite i zdravlja na radu u svojoj kompaniji, a proći će i kroz obuku o uticaju zaštite i zdravlja zaposlenih na uspjeh poslodavca. Zaposleni će biti podsticani da shvate neophodnost saradnje s menadžmentom radi preuzimanja pravih mjera za smanjenje rizika i izvora opasnosti koji mogu dovesti do povreda, odnosno do profesionalnih oboljenja
Ovaj seminar organizovan je sa ciljem da se zainteresovanim poslodavcima predstave novine u zakonskim I podzakonskim propisima koji se odnose na zaštitu na radu. Kroz prezentacije govornika na seminaru dat je pregled zakonskih propisa I rješenja koje su poslodavci obavezni da poštuju u procesu rada kako bi obezbijedili zaštitu I zdravlje svakog zaposlenog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*