Flash Vijesti

Seminar – Politicka participacija Roma

Ulcinj 22 i 23. jul

U prethodna dva dana je u Ulcinju, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Romskog savjeta, odrzan seminar na temu politicke participacije Roma u Crnoj Gori.
Ucesnici seminara bili su aktivisti romskih NVO iz Podgorice i Nikšića.
Tokom rada na seminaru učesnici su odgovarali na dva ključna pitanja – zašto je važna participacija odnosnon političko organizovanje romske zajednice kao i na koji način treba raditi na ostvarivanju toga. Učesnici su zajedno sa trenerima otvorili brojna pitanja i imali dinamicnu komunikaciju povodom teme politickog učešća romske zajednice na crnogorskoj političkoj sceni. Predavači na seminaru su bili Elvis Memeti i Adem Ademi. Oni su aktivisti za prava Roma u Makedoniji koji imaju bogato iskustvo u procesima stvaranja politicke orgqnizacije Roma ne samo u Makedoniji nego u čitavom regionu. Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava najavljeno je organizovanje slicnih seminara za nove grupe učesnika iz romske zajednice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*