Flash Vijesti

Savjet su posjetile Osnovna škola Marko Miljanovna čelu sa VD Predragom Burzanovićem i učiteljicama odjeljenja za funkcionalno opismenjavanje

Kada se aktivnosti rade na pravi način i prezentuju onako kako trebaju rezultati dolaze same po sebi. Savjet su posjetile Osnovna škola Marko Miljanov na čelu sa VD Predragom Burzanovićem I učiteljicama odjeljenja za funkcionalno opismenjavanje, predstavnikom Centra za socijalni rad Marica Stijović I predstavnicama JU Centar Ljubović.
Blaga Jukic Djurovic- Rukovodilac sluzbe institucionalnog tretmana.
Novo Vukicevic -Rukovodilac sluzbe Dnevnog boravka
Neda Vukotic -Strucni radnik

Inicijativa je da se aktivnosti koje su se do sada sprovodili nastave sa novim grupama, jer je problem prepoznat kod još određenog broja djece I da se napravi inicijativa za oformiranje novih odjeljenja za funkcionlano opismenjavanje. Savjet je prepoznat kao institucija koja može I treba da koordiniše ovim aktivnostima koji su potrebni za djecu koja su van obrazovnog sistema. Svakako da nije potrebno objašnjavati šta znači opismenjavanje za ovu djecu I njihove roditelje I da treba aktvino raditi na njihovoj integraciji. Rani brakovi, prosjačenje, delikventno ponašanje, vršnjačko nasilje, kasnije stvaranje socijalnoekonomskih problema se trebaju tretirati na pravi način I u pravo vrijeme. Da bi djeca koja su van sistema bila društvena korisna bića potrebne su upravo ovakve aktvivnost.

Zaključak ovog sastanka je inicijativa prema Ministarstvu prosvete, kulture, nauke I sporta da se sistemski pomogne u ubrzavanju procedure formiranja odeljenja I tehnička podrška. Zato će se pokrenusti inicijativa sastanka sa pomenutim ministarstvom kao prva aktivnost u narednoj (2022) godini. Savjet je zahvalan institucijama što su prepoznali savjet kao instituciju koja može da lobira u ovakvim slučajevima.

23.12.2021

Leave a Reply