Flash Vijesti

Sastanak sa predstavnicima organizacije Help

Podgorica 21.01.2019. godine

Predstavnici njemačke organizacije HELP posjetili su kancelariju Romskog savjeta i razgovarali sa predsjednikom Isenom Gašijem i njegovim saradnicima. Predstavnici HELP-a izrazili su želju da sa Romskim savjetom porazgovaraju o mogućnostima saradnje u procesu selekcije romskih medijatora i mogućnostima da ova vrsta podrške romskoj populaciji zaživi na pravi način u našem sistemu.

Kako su kazali iz organizacije HELP, u Podgorici i Nikšiću angažovano je nekoliko romskih medijatora koji rade u Centru za socijalni rad, Zavodu za zapošljavanje i Domovima zdravlja. Konkretno, posredstvom organizacije HELP angažovani su medijatori Dijamant Pajazitaj i Ibrahim Tatari. Pjazitaj je zapošljen u Centru za socijalni rada dok Tatari radi u Zavodu za zapošljavanje.

Predsjednik Savjeta Isen Gaši, zahvalio se predstavnicima HELP-a na posjeti kako i na dosadašnjoj saradnji ističući spremnost Savjeta da podrži sve one aktivnosti usmjerene na dobrobit romske zajednice. Gaši je podsjetio i na ranije aktivnosti HELP-a u kojima je Savjet imao značajnu ulogu i pomogao da se posao uspješno završi. Uticaj Savjeta na terenu je ogroman i može biti veoma značajan u realizaciji svih projekata i bilo kojih drugih aktivnosti koje se rade sa romskom populacijom. Isto tako Gaši je istakao da neke aktivnosti koje se sprovode na terenu od strane medjunarodnih i domaćih organizacija nijesu dobro realizovane i da se često javljaju i zloupotrebe sredstava namijenjenih romskoj populaciji. Što se tiče aktivnosti HELP-a, predsjednik Gaši je iznio veoma pozitivno mišljenje smatrajući da su projekti ove organizacije učinili da se veliki broj osoba iz romske populacije zaposli. Dakle, po riječima Gašija projekti HELP-a imali su ogroman uticaj na unapredjenje položaja romske populacije. Predsjednik Savjeta pozvao je HELP na saradnju i istakao da su vrata ove institucije uvijek otvorena za sve što je neophodno kako bi se romskoj populaciji pomoglo.

Ana Popović, sekretarka Romskog Savjeta kazala je da već ima reakcija na rad ovih medijatora i da one nijesu zadovoljavajuće. Naime, ključni uslov koji medijator mora da ispuni – znanje romskog jezika, kod trenutno angažovanih medijatora nije ispunjen. To stvara velike probleme u praksi i mnogi pripadnici-ce romske populacije moraju da se obraćaju Savjetu za podšku iako medijatori postoje na terenu. Naime, u situaciji kad medijator ne poznaje jezik zajednice sa kojom radi veoma je teško doći do rezultata i podrške zainteresovanim licima u konkretnim situacijama na terenu. Takodje, u slučaju medijatora Pajazitaja iz Centa za socijalni rad su kazali da on tvrdi da je medijator samo za raseljena lica romske populacije a da nije zadužen za rad sa domicilnim romima. Zbog svega toga iz Savjeta smatraju da su trebali biti uključeni u izbor medijatora kako bi na ta mjesta došli oni koji imaju kompetencije da tu ulogu obavljaju. U narednim aktivnostima usmjerenim na razvijanje uloge medijatora neophodno je uključiti osobe koje ispunjavaju osnovne uslove da se bave poslom medijatora.

Klaus Mok iz Helpa-a, kazao je da je baš iz tog razloga želio da se vidi sa predsjednikom Romskog Savjeta te da se Savjet uključi i pomogne da se angažuju lica koja bi posao medijatora uradila najbolje za romsku populaciju. Oni traže od Savjeta da im pomogne u motivisanju i animiranju romske populacije da se prijave za posao medijatora. HELP planira da pokrene projekte koji će se odnositi na ulogu medijatora i u tom smislu će tražiti podršku Savjeta kao partnera. Trenutno, u Domu zdravlja na Starom aerodromu postoji jedno upražnjeno mjesto medijatora jer je medijatorka koja je radila na toj poziciji otišla u Njemačku. Predstavnici Savjeta će stupiti u komunikaciju sa Domom zdravlja kako bi provjerili da li će se medijatorka vratiti na posao. Ukoliko to mjesto bude upražnjeno Savjet će preko romskog radija ali i u neposrednom kontaktu sa zajednicom predstaviti mogućnost zaposlenja na mjestu romskog medijatora u Domu zdravlja na Starom aerodromu.

Romski savjet spreman je da pruži podršku u unapredjenju rada romskih medijatora i otvoren je za sve oblike saradnje sa HELP-om uključujući i zajedničko nastupanje pred medjunarodnim i domaćim donatorima sa projektima koji će biti usmjereni na jačanje pozicije romskog medijatora.

Na kraju sastanaka učesnici su se složili da saradnju treba ozvaničiti kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji. Predlog Memoranduma će napraviti Romski Savjet i uputiti ga HELP-u na izmjene i dopune kako bi se dobio konačan dokument.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*