Flash Vijesti

Sastanak sa predstavnicima Glavnog grada u vezi projektne saradnje

Podgorica 24.09.2019.godine

Predstavnici Romskog savjeta i njemačke organizacije Help razgovarali su sa sekretarom za socijalno staranje Glavnog grada g. Ivanom Terzićem i njegovim saradnicima o budućoj saradnji na realizaciji projekta Socijalna inkluzija Roma i Egipćana.
Klaus Mok iz Help-a upoznao je predstavnike Glavnog grada o projektu koji ova organizacija planira da realizuje a koji podrazumijeva obuku i zapošljavanje romskih medijatora u 11 opština u Crnoj Gori. Medijatori će, kako je objasnio Mok, biti angažovani u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite i pružaće podršku pripadnicima romske populacije u ostvarivanju njihovih prava. HELP već ima iskustvo u radu sa romskim medijatorima u Podgorici, Nikšiću i Beranama. Ovaj projekat bi bio nastvak tih aktivnosti. Projektom je planirana obuka za 60 pripadnika/ca romske zajednice i zapošljavanje na period od 12 mjeseci za 40 njih koji uspješno završe obuku. Predviđeno je da projekat traje 18 mjeseci.
Help-u i Romskom savjetu potrebno je partnerstvo lokalnih samouprava kako bi realizacija projekta bila u potpunosti uspješna. Od glavnog grada se traži angažovanje jedne osobe koja bi bila dio projektnog tima odnosno asistent u projektu. Predstavnici glavnog grada odnosno sekretarijata zatražili su da im se dostavi projektni predlog kako bi se detaljno upoznali sa svim što se očekuje od njih.
Krajnji rok za dostavljanje predloga projekta je 7 novembar kada je potrebno dostaviti kompletnu aplikacionu formu.
Predsjednik Savjeta Isen Gaši istakao je zadovoljstvo radom lokalne uprave i njihovim aktivnostima prema romskoj populaciji. Gaši je istakao da očekuje da se ta saradnja nastavi i kroz realizaciju i ovog projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*