Flash Vijesti

Romski Savjet u posjeti opštini Nikšić

Nikšić 29.01.2019. godine

Predsjednik Romskog savjeta Isen Gaši i njegovi saradnici posjetili su opštinu Nikšić i razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave o položaju romske zajednice u ovom gradu. Predstavnike Romskog savjeta primili su potpresjednica opštine gospodja Sonja Nikčević i Milan Korać iz sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

Na početku sastanka predsjednik Romskog Savjeta g. Gaši zahvalio se na prijemu i ukazao na položaj romske populacije u Nikćiću koja se , kako je rekao, nalazi u veoma lošem položaju. Pored odrejenog napretka koji je evidentan, Gaši je kazao da postoji prostor i potreba da se položaj Roma još više unaprijedi. Ukazao je na potrebu da se opština jače uključi u rješavanje stambenog pitanja za romsku populaciju te da se opštinske službe angažuju u izgradnji infrastrukture u romskim naseljima.

Gospodin Korać isrtakao je da se u prethodnom periodu dosta uradilo na rješavanju stambenog pitanja Roma u Nikšiću kroz zajedničke projekte opštine i medjunarodnih organizacija. Medjutim, istakao je i činjenicu da romska populacija neodgovorno upravlja sa stanovima koji su im dodijeljeni. Dešavaju se, kako je kazao, često situacije da se ti stanovi preuredjuju i nadogradjuju bez ikakve dozvole iako je ugovorom o dojeli stanova to jasno zabranjeno.

Ana Popović, sekretarka Savjeta kazala je da se to trebalo jasnije i preciznije definisati ugovorima i napraviti uslov da se onima koji protivno ugovorom upravljau stanovima isti oduzmu i dodijele drugima.

Gospodin Korać naveo je primjer gospodje Krasnići koja je otišla u Njemačku a stan joj je dodijeljen. Trenutno, taj stan je prazan, niko ga ne održava, čak je i nekoliko puta obijan. Postoji problem proceduralne prirode, kaže Korać, koji sprečava da e taj stan oduzme ovoj gospodji i dodijeli nekom drugom. Postoji velkiko interesocvanje porodica romske populacije da se taj stan dodijeli njima. On je istakao i dobar primjer za 16 stanova koji su dodijeljeni romima u zgradi koja je radjena kroz ERSP program i gdje nema nikakvih problema. Romske porodice useljene su u stanove u zgradi koju dijele sa pripadnicima drugih nacionalnosti. To je po njemu sjajan primjer desegregacije gdje romi dijele životni prostor sa ostalim etničkim grupama i nijesu marginalizovani kao što je to najčešće slučaj. Iz opštine su istakli da je na snazi već drugi lokalni kacioni plan za opštinu Nikšić koji sadrži čitav niz mjera i aktivnosti usmjerenih na inkluziju Roma.

Iz lokalne samouprave su istakli i veoma kvalitenu saradnju sa gospodinom Ismetom Kurtijem koji je aktivista romskog civilnog sektora i član Romskog savjeta. On je prema riječima ljudi iz opštine uvijek na raspolaganju kad god treba ostvariti komunikaciju sa romskom zajednicom i to radi volonterski bez ikakvog interesa.

Potpresjednik Romskog Savjeta Senad Sejdović u svom obraćanju predstavnicima lokalne samouprave istakao je zadovoljstvo aktivizmom opštine po pitanju rješavanja problematike romske populacije i istovremeno ponudio saradnju sa savjetom kao legitimno izabranim predstavnicima romskog naroda u realizaciji bilo koje aktivnosti.

Na sastanku je bilo riječi i o potrebi nagažovanja romskih medijatora u obrazovanju ali i u oblastima zapošljavanja i socijalne zaštite. Ana Popović medjutim istakla je da se pri selekciji medijatora mora voditi računa da to budu osobe kompetentne da obavljaju taj posao, prije svega da zanaju romski jezik kao neophodan uslov uspješnog rada.

Iz opštine Nikšić smatraju da se moraju ojačati romske nevladine organizacije kako bi uspješnije zastupale interese zajednice i sprovodile projekte za čiju realizaciju dobijaju sredstava. S tim su se složili iz Romskog savjeta budući da imaju iskustva u radu sa romskim civilnim sektorom. Postoji, kako je istakla Popović, problem realizacije projekata zbog toga što se sredstva za realizaciju često zloupotrebljavaju od strane pojedinaca pa krajnji korisnici nemaju nikakve koristi od sprovedenih projektnih aktivnosti.

Predsjednik Savjeta g. Gaši upoznao je predstavnike lokalne samouprave sa planovima Savjeta da realizuje projekta zapošljavanja sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Taj projekat obuhvatiće opštine Podgoricu, Nikšić, Berane i Bijelo Polje i podrazumijeva zapošljavanje oko 100 pripadnika romske populacije. Takodje, predsjednik Gaši najavio je i skori polčetak gradnje romskog kulturnog centra u Podgorici koji će sadržati muzej, biblioteku, kancelariju, salu za sastanke, prostor za radionice, ambulantu i sportski teren. Taj centar gradi se kroz donaciju organizacije Tika iz Turske i opštine Podgorica koja je dala 6000 m2 zemljišta za gradnju.

Ismet Kurti kazao je da tako nešto treba graditi i u Nikšiću da bi mladi romi mogli da se okupljaju i upražnjavaju sportske aktivnosti umjesto da vrijeme provode na ulici.

Iz opštine su sugerisali da predstavnici romske zajednice moraju imati jaču komunikaciju sa predsjednicima mjesnih zajednica u naseljima u kojima žive i kroz taj kanal komunikacije za svoju zajednicu tražiti rješavanje infrastrukturnih i ostalih pitanja. Predsjednik Gaši složio se sa time i istakao da predstavnik roma mora bviti ukljulčen u rad savjeta mjesne zajednice. Samo na taj način, ukoliko su predstavnici roma uključeni u rad organa u kojima se odlučuje, može se očekivati da njihovi zahtjevi i potrebe budu uvaženi i realizovani. Naveo je primjer mjesene zajednice Konik u kojoj je on uključen i rezultate koje je postigao kao predstavnik romske populacije u smislu jačanja infrastrukture i rješavanje različitih problema Roma.

Na sastanku su dotaknuta i pitanja romske i egipćanske populacije i njihovih razlika. Za predsjednika Gašija to su dvije različite grupe i ne treba ih miješati. U prošlosti ali i sad egipćanska zajednica je na račun roma dolazila do sredstava za realizaciju projekata iako tvrde da nemaju ništa zajedničko sa Romima. To, po riječima Gašija, nije u redu i takva praksa treba da se prekine. Takodje je istakao da se mnoge organizacije samo naizgled, u svrhu dobijanja projekata, zalažu za neke stvari kao što je sklapanje maloljetničkih brakova a da u sopstvenim porodicama praktikuju iste takve stvari.

Ismet Kurti predložio je predstavnicima opštine da se neki objekti koji su sad van upotrebe a nalaze se u blizini romskih naselja, kroz donaciju opštine urede i privedu namjeni i daju na korišćenje romskim porodicama. Predstavnici Savjeta su istakli da su spremni da pomognu i da obezbijede pomoć ili u materijalu, ljudima ili donaciji da se takvi objekti renoviraju i opreme za useljavanje neke porodice kojoj je to neophodno. Dogovreno je da će opštinska komisija izaći na teren i vidjeti stanje pojedinih objekata da bi se odlučilo na koji način se oni mogu dovesti u namjenu. Predstavnik savjeta Kurti će biti u komunikaciji sa opštinom u vezio toga i obavijestiti Savjet koje su mogućnosti za rješavanej tog problema.

Na kraju sastanka predstavnicima opštine ponudjena je mogućnost potpisivanja Memoranduma o saradnji izmedju opštine Nikšić i Romskog savjeta. Komunikacija u vezi sa tim biće nastavljena kako bi se došlo do konačnog teksta sporazuma koji bi bio obostrano potpisan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*