Flash Vijesti

Romski Savjet predstavio svoj rad Evropskoj komisiji

Podgorica 05.12.2018.godine

U prostorijama Evropske Komisije u Podgorici predstavnici Romskog Savjeta razgovarali su sa gospodjama Barbarom Rotovnik i Mladenke Tešić iz Evropske komisije. Na sastanku je predstavljen rad i funkcija Romskog Savjeta u Crnoj Gori.
Senad Sejdović, potpredsjednik Savjeta upoznao je koleginice iz Evropske komisije sa svim onim što je Savjet od svog osniovanja 2008.godine do danas uradio. Tu je prije svega apostrofiran ogroman doprinos Savjeta rješavanju pravnog statusa romskog stanovništva, rad na očuvanju i promociji romske kulture kroz pokretanje časopisa Alav, romskog radija, kao i muzeja i biblioteke romske kulture. Sejdović je upoznao prisutne sa planovima Savjeta da kreira internu strategiju za inkluziju Roma u Crnoj Gori koja bi u naredne dvije godine bila usmjrena da konkretnim aktivnostima i mjerama utiče na poboljšanje položaja Roma. Finansiranje ove strategije ostvarivaće se kroz fund raising kod različitih institucija i donatora.

Predstavnike Romskog Savjet interesovalo je i kakve su mogućnosti konkurisanja za evropske fondove. Gospodja Tešić je kazala da će uskoro biti otvoren poziv za predlaganje projekata i da je to prilika da Romski Savjet kandiduje svoje projekte. Za konkurisanje za sredstva EK potrebno je da organizacija postoji minimum godinu dana prije otvaranja konkursa. Problem koji već duže opterećuje rad Savjeta, kako je rečeno iz ove institucije, i koji ga onemogućava da konkuriše za sredstva kod različitih donatora je neriješen status nacionalnih savjeta. Naime, savjeti nacionalnih manjina se nalaze u statusu izmedju nevladine organizacije i državne institucije. Taj se neriješen status često ispostavlja kao prepreka da se konkuriše za sredtva koja bi unaprijedila rad savjeta i dala veći doprinos poboljšanju položaja zajednice. Gospodja Rotovnik smatra da se ovo pitanje mora riješiti kako bi Savjet mogao da konkuriše za sredstva Evropske komisije jer se prilikom traženja sredstava mora imati tačno definisan status.

Predstavnice Evropske komisije interesovalo je mišljenje Savjeta o radu romskih medijatora kao zanačajne karike u poboljšanju obrazovnih postignuća romske djece. Savjet ima pozitivan odnos prema medijatorima, istakao je Senad Sejdović, ali ne i prema njihovoj selekciji. Ove školske godine selektovano je nekoliko medijatora koji ne ispunjavaju osnovni uslov za rad sa romskom djecom, a to je znanje romskog jezika. Naime, prema riječima Sejdovića, nepoznavanje jezika je veliki izazov za kvalitetno obavljanje medijatorske uloge. Trebalo je, po riječima Sejdovića, sačekati i bolje se pripremiti za pokretanje rada medijatora u školama. Nije, kako je istakao, dovoljno samo ispuniti na papiru obavezu da postoje, već se pobrinuti da na tim mjestima budu kompetentne osobe koje mogu da rade sa djecom iz romske populacije.

Ovo je bio prvi inicijalni sastanak Romskog Savjeta i predstavnika Evropske Komisije koji je osnova za nastavak saradnje koja bi morala biti mnogo konkretnija u narednom periodu. Evropska komisija komuniciraće sa Romskim savjetom prilikom izrade izvještaj o napretku Crne Gore u oblasti inkluzije Roma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*