Flash Vijesti

Romski Savjet je u Nikšiću organizovao sastanak sa predstavnicima romske zajednice

U Nikšiću je Romski Savjet  odrzao sastanak sa predstavnicima romske zajednice i romskim NVO. Cilj sastanka je bio  upoznati predstavnike romske zajednice i romske NVO,     vezano za tri granta koja se  odnose  se zapošljavanje Roma u Nikšiću. Predstavnici romskog savjeta su upoznali prisutne da su u pitanju sledeće aktivnosti:  Prvi grant je stručno osposobljabanje-prekvalifilacija,  drugi grand se odnosi na  kupovinu alata i masina za Rome koji se bave nekim zanatom i  treći  grand se odnosi na zapošljavanje Roma na šest  mjeseci u određenim  firmama. Projekat će se realizovati u opštinama Podgorica, Niksic i Berane. Donator projekta je Help organizacija, Romski Savjet je partner u realizaciji navedenog projekta.

Novinar

Muhamed Uković

 

19.02.2017.godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*