Flash Vijesti

Romski nevladin sektor prošlost ili budućnost


Povodom konkursa i Odluci o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2021.godini romski savjet želi da čestita svim nevladinim organizacijama na usvajanju predloženih projekata za ovu ciljnu grupu.
Romski savjet je odlučnog stava da bez nevladinog sektora neke bitne oblasti ne bi, niti se neće riještit bez aktivnog učešća istih. Međutim, savjet mora oštro da osudi činjenicu drastičan pad učešća romskog civilnog sektora.
Organizacije koje su iz zajednice, koje autentično predstavljaju problematiku i rješavanje problema i koje imaju pristup zatvorenim zajednicama na ovom konkursu nijesu vidljive u dovoljnoj mjeri. Jedna romska organizacija koja je zadovoljila kriterijume konkursa je malo više od 5% od 320.000 eura.Nepotrebno je pominjati mnogobrojne preporuke domaćih i inostranih eksperata,
preporuke Evropske Unije da rad na ovom problemu treba bazirati načinom Romi sa Romima i koliko populaciju koja nije politički vidljiva treba motivisati u civilnom sektoru.
Daljom analizom svih konkursa iz ovog ministarstva se primjećuje rad određenih nevladinih organizacija kojima je odobreno oko 100.000 eura za narednu godinu. I to ne samo jedna već više njih. Postavlja se pitanje koliko su te organizacije sposobne da vode par ili više projekata u jednoj godini i da li će se to odraziti na njihov kvalitet. Ovakvim pristupom se dovodi do gubljenja romskog civilnog sektora u koji su se uložili veliki napori za njegovo ojačavanje.
Gubitkom autentičnih predstavnika ove populacije dovodimo pitanje integracije roma u crnogorsko društvo. Činjenica je da je ostalo stanovništvo moglo da popravi stanje u ovoj populaciji, Romi ne bi bili na margini i diskriminisani. A ovo jeste diskriminacija.
Problemi što se tiče savjeta kako ih može prepoznati u ovom slučaju su sledeći: • romski civilni sektor je oslabljen i postoji realna opasnost da će se ugasiti;

  • institucije ne vide partnere u romskim nevladinim organizacijama
  • institucije ne žele da nađu modalitet niti sistemska riješenja da se ojačaju
  • treba redefinisati zakone da bi zaštitili romske nevladine organizacije koje imaju kapaciteta da rade u svojim zajednicama

Inicijativa je sledeća:

Imperativ savjeta je da pruži adekvatnu pomoć u cilju saradnje institucija i civilnog sektora i iz tih razloga jedna od prvih aktivnosti početkom naredne godine biće obuka i osnaživanje nevladinih organizacija.
Preporuke -za institucije su da se uz pomoć dijaloga doprinese jačanju ovog sektora i imperativ stavi na transparentnost u vidu preporuka savjeta za organizacije koje djeluju u zajednici ili monitoringa datih projekata.

  • primjena afirmativnih akcija u cilju jačanja romskog aktivizma
  • uvesti modalitet za zaštitu romskog civilnog sektora
  • izmjena zakona o nevladinim organizacijama

Leave a Reply