Flash Vijesti

Reakcija tima za integraciju Roma 2020 na vanrednu situaciju izazvanu epidemijom kovid 19

Tim za integraciju Roma 2020. sazvaće sastanke za reagovanje u vanrednim situacijama kao odgovor na Covid-19 u svim ekonomijama zapadnog Balkana kako bi osigurao dijalog sa relevantnim zainteresovanim stranama. Zaključci sa svakog sastanka biće dostavljeni relevantnim institucijama u svakoj privredi. Član ovog tima ispred Romskog savjeta je Senad Sejdović. U sastavu tima su predstavnici resornih ministarstava za ljudska prava, prosvjete, javne uprave i finansija, delegacije Evropske unije, kao i predstavnici romskog civilnog sektora, crvenog krsta, centra za stručno obrazovanje, zavoda za zapošljavanje, zavoda za školstvo i drugih organizacija i institucija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*