Flash Vijesti

Prestavnici Romskog savjeta bili na sastanku u Centru za socijalni rad Podgoric

Dana 14.12.2021. godine, predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj sa svojim saradnicima Senadom Sejdovićem koji je predsjednik U.O Romskog savjeta i Agimom Gaš koji je saradnik u socijalnoj inkluziji i takođe član Romkog savjeta je bio na sastanku u Centru za socijalni rad Podgorica i tim povodom razgovarao sa direktoricom Marijom Popović.
Ovaj sastanak je protekao u razgovoru o budućoj saradnji, koja je veoma važna u cilju samog poboljšanja položaja romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori. Tim povodom, obje strane su izrazile zadovoljstvo i mogućnost potpisivanja Memoranduma o saradnji, već u toku ovog mjeseca.
Takođe, razgovarali smo o svakodnevnim problemima sa kojima se susreće romska i egipćanska populacija, a tiču se oblasti Centra za socijalni rad, kao što su hraniteljstvo i starateljstvo.
Naravno, nismo zaboravili ni starije naše pripadnike iz romske i egipćanske zajednice, gdje su obje strane bile saglasne da im je potrebna pomoć i to za lica starija od 65. godina, tzv. tudja njega.
Po Strategiji za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2021-2025. godine, predviđeno je otvaranje Pravnog centra, koji će omogućiti pružanje pravnih usluga.
Nadamo se budućoj saradnji i kao što smo već rekli, potpisivanje Memoranduma o saradnji između Centra za socijalni rad i Ronskog savjeta.

Leave a Reply