Flash Vijesti

Predstavnici romskog savjeta u posjeti Sokolani – Bar

Predstavnici  Romskog savjeta  u posjeti porodici  Marinković iz naselja Sokolana u Baru. Ova posjeta je organizovana  u saradnji sa nevladinom organizacijom „Žene Bara velikog srca“,  koja aktivno pomaže stanovnike romskih naselja u ovom gradu kroz spremanje hrane ali i na razne druge načine.

“Gospođe Vujović, Masoničić i Šabović koje su u svakodnevnoj komunikaciji sa romskim porodicama u Baru smatrale su da porodica Marinković zaslužuje posebnu pažnju zbog izuzetno teških uslova u kojima žive. NVO ‘Žene Bara velikog srca’ su u Romskom savjetu prepoznale instituciju i partnera koji može na konstruktivan način da priđe problemu i da ga riješi. Ranije su se, kako su navele, obraćale raznim organizacijama i institucijama što nije dalo razultat”, kazali su iz Romskog savjeta.

Jučerašnja posjeta imala je za cilj upoznavanje sa situacijom u kojoj živi porodica Marinković, i ostali stanovnici naselja Sokolane.

Kako su naveli, šestočlana porodica Marinković živi u veoma teškim uslovima u baraci koja nije dostojna za život ljudi. Iako imaju struju i vodu, unutrašnjost barake u kojoj žive u potpunosti ne zadovoljavaju standarde ni u higijenskom, a ni u bilo kojem drugom smislu.

“Jovica Marinković, kojeg smo zatekli u kući, kaže da radi kao nadničar i da nije u mogućnosti da zaradi kako bi mogao da napravi kuću od čvrstog materijala. U kući, kako nam je ispričao, u ljetnjim mjesecima imaju probleme sa zmijama, pacovima i sa nepodnošljivom vrućinom zbog skučenog prostora i nemogućnošću provjetravanja. Prostor u kući apsolutno nije dovoljan za život šestočlane porodice. Stambeno pitanje ove porodice urgentno se mora rešavati što ne znači da i ostali stanovnici naselja Sokolana imaju zadovoljavajuće uslove života”, rekli su iz Romskog savjeta.

Predsjednik Romskog savjeta Isen Gaši kazao je prilikom ove posjete da će Savjet učiniti sve što je moguće da pomogne porodici Marinković kako bi dobili pristojne uslove za život. Gospodin Gaši kazao je da će insistirati da što prije stupi u komunikaciju sa predsjednikom Opštine Bar kako bi se razmotrile mogućnosti da Opština pomogne u rješavanju stambenog pitanja ove porodice. Takođe, Savjet će o situaciji u kojoj žive Romi u Baru upoznati i najviše adrese u našoj zemlji kao i predstavnike Evropske Unije, kako bi skrenuo pažnju da se moraju uložiti veći napori i preduzeti konkretnije mjere u popravljanje stanja u kojem žive ove porodice.

On je kazao i to da očekuje da će se još neki subjekti uključiti u podršku porodici Marinković, smatrajući i da bi Javno komunalno preduzeće u kojem radi jedan od članova porodice trebalo da pomogne i obezbijedi svom dugogodišnjem radniku pristojne uslove za život. U posjeti naselju Sokolana je bio i predstavnik Javnog komunalnog preduzeća Nebojša Đurović.

U naselju Sokolana ima i porodica koje su došle iz Srbije i čiji boravak nije u potpunosti riješen. Jedna od njih je i porodica Stanković. Oni njihov boravak regulišu na nekoliko dana plaćajući turističkim agencijama iznos od pet eura kako bi mogli da regulišu svoj status barem na nekoliko dana. Loša materijalna situacija ne dozvoljava im da trajnije riješe ovo pitanje. Neregulisani status odražava se i na njihovu decu koja iako su uzrasta za polazak u školu to ne mogu jer nemaju riješen boravak u Crnoj Gori.

Predsjednik Savjeta Roma Isen Gaši je dao jednokratnu novčanu pomoć ovoj porodici kako bi mogli da plate produženje boravka na tri mjeseca. To je, kako je kazao Gaši, ono što može trenutno da se uradi a da će se u narednom periodu baviti rješavanjem ove i sličnih situacija na sistematski način kroz komunikaciju sa institucijama.

Romski Savjet će nakon što se upoznao sa situacijom u najkraćem roku pokrenuti inicijativu i stupiti u komunikaciju sa čelnicima Opštine Bar i o svemu obavijestiti partnere kako bi se na najbolji mogući način riješila situacija porodice Marinković.

U naselju Sokolana ima i porodica koje su došle iz Srbije i čiji boravak nije u potpunosti riješen. Jedna od njih je i porodica Stanković. Oni njihov boravak regulišu na nekoliko dana plaćajući turističkim agencijama iznos od pet eura kako bi mogli da regulišu svoj status barem na nekoliko dana. Loša materijalna situacija ne dozvoljava im da trajnije riješe ovo pitanje. Neregulisani status odražava se i na njihovu decu koja iako su uzrasta za polazak u školu to ne mogu jer nemaju riješen boravak u Crnoj Gori.

Predsjednik Savjeta Roma Isen Gaši je dao jednokratnu novčanu pomoć ovoj porodici kako bi mogli da plate produženje boravka na tri mjeseca. To je, kako je kazao Gaši, ono što može trenutno da se uradi a da će se u narednom periodu baviti rješavanjem ove i sličnih situacija na sistematski način kroz komunikaciju sa institucijama.

Romski Savjet će nakon što se upoznao sa situacijom u najkraćem roku pokrenuti inicijativu i stupiti u komunikaciju sa čelnicima Opštine Bar i o svemu obavijestiti partnere kako bi se na najbolji mogući način riješila situacija porodice Marinković.

Izvor: Bar Info

19.06.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*