Flash Vijesti

Predsjednik Žurić razgovarao sa predstavnicima Romske zajednice

romski savjet bp

Predsjednik  Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić primio je danas Predsjednika romskog savjeta Isena Gašija, predsjednika romske zajednce Ismeta Selimovića, sekretarku romskog savjeta Anu Popović, sa kojima je razgovarao o izgradnji stambenih jedinica za Romsku populaciju i pokretanje kancelarije za pitanje Roma.

Predsjednik Žurić je kazao da je lokacija za izgradnju stambenog objekta na zaobilaznici i da će biti lamelnog tipa gradnje, te da će izgradnja krenuti ove godine. On je istakao da  je u saradnji sa bivšom ministarkom rada Zoricom Kovačević dogovorio realizaciju ovog projekta. Predsjednik Žurić  je kazao da  su već bili uradili jedan objekat za Rome, međutim on po kapacitetima i po tradicionalnom načinu života Roma nije bio dovoljan za adekvatan život  i dodao: “Mi smo svakodnevno u komunikaciji sa predstavnicima romske populacije i gledamo da na dnevnom nivou, bez ikakvih barijera, rješavamo tekuće probleme. Takođe, pohvalio bih inicijativu romskog naroda”, kazao je predsjednik Žurić.

 

23.02.2017.godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*