Flash Vijesti

Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić sastao se sa predsjednikom Romskog Savjeta Mensurom Šaljaj

Predsjednik Vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, sastao se danas sa delegacijom koju su činili Mensur Šaljaj, predsjednik Romskog savjeta, Samir Jaha, NVO Mladi Romi, Fana Delija, izvršna koordinatorka NVO Centar za romske inicijative iz Nikšića, Elvis Beriša, Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“.

Premijer Krivokapić  je razgovarao  o implementaciji i ciljevima vladine Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021–2025. godine sa Akcionim planom za 2021. godinu. Strategiju je Vlada uskladila sa EU Strateškim okvirom za jednakost, inkluziju i učešće Roma za period 2020 – 2030. godine.

Premijer je rekao da je cilj Vlade da osjetno poboljša socio-ekonomski i pravni položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori. On je naglasio da mimo puta izgradnje inkluzivnog i otvorenog društva, društva jednakosti i pravde, zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, netolerancije i siromaštva, drugi put za Crnu Goru ne postoji.

Predsjednik Vlade  je naglasio  da će se proces potpune inkluzije i integracije Roma u crnogrsko društvo intenzivirati kroz ambiciozne projekte u oblasti obrazovanja,  politiku zapošljavanja, stanovanja, rješavanja pravng statusa u svim slučajevima koji su do sada bili na čekanju, kroz inače nesmetanu dostupnost zdravstvene zaštite, projekte socijalne i porodične zaštite, borbu protiv nasilja u porodici, dječjih ugovorenih brakova i prosjačenja.

Romska zajednica čini bogatstvo crnogorskog diverziteta i Vlada Crne Gore, kroz istinski proces vaše inkluzije u crnogorsko društvo, dužna je da sačuva vrijedne osobenosti vaše kulture, tradicije i jezičkog dijasistema koji su nasljedstvo cijelog čovječanstva, poručio je Krivokapić.

Predsjednik Romskog savjeta u Crnoj Gori, Mensur Šaljaj, istakao je da romska zajednica nema autentične predstavnike u Skupštini Crne Gore, iako je Ustavom zagarantovana autentična zastupljenost manjina u crnogorskom parlamentu. “U tom smislu, neophodno je raditi na izmjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju obezbjeđivanja političke participacije Roma i smanjenja postojećeg censusa sa 0.70% na 0,35%, imajući u vidu da je trenutni cenzus nedostižan za romsku zajednicu” pa samim tim glas Roma u crnogorskom parlamentu se ne čuje, Kad sam već spomenuo parlamnet, osnovna uloga parlamenta jeste da predstavlja i zastupa intererese svih građana. Stoga je neophodno da sastav parlamenta  u potpunosti odražava sve društvene raznolikosti, koja garantuje političku jednakost.istakao je Šaljaj.

Šalja je takođe istakao: Sve dok prava romske i egipćanske zajednice, ostaju samo teorija na političkoj agendi državnih i lokalnih institucija, ne možemo govoriti o građanskom konceptu i jednakih prava za sve. Integracija romske i egipćanske zajednice mora biti realna sa konkretnim sistemskim rješenjima. Sve dok su pripadnici romske  i egipćanske  zajednice, politički neravnopravni i ne odlučuju o pitanjima od ključnog značaja za svoj narod,  po inerciji desiće se to, da će se vremenom suočavati sa različitim oblicima diskriminacije i asmilacije i neće imati prilike da se izbore za bolji položaj u društvu.

Predsjednik Romskog savjeta  Mensur Šaljaj je iznjeo i problem zastupljenosti Roma i Egipćana u organima državne i lokalneuprave, pri tome je naglasio da na lokalnom nivou još uvjek nemamo niti jednog pripadnika romske i egipćanske zajednice i to je najbolji pokazatelj odnosa institucija prema našoj zajednici.  Predsjednik Romskog savjeta  Mensur Šaljaj je izrazio nadu i očekivanja da će nova Vlada imati drugačiji pristup   po tom pitanju.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*