Flash Vijesti

Predsjednik Romskog savjeta se sastao sa predstavnicima OSCE-a

Danas smo imali veoma konsultivni sastanak sa predstavnicima OSCE-a, tačnije sa političkim analitičarem u cilju razmjene informacija i utvrđivanja trenutnog položaja romske zajednice u Crnoj Gori.

Sastanak je protekao obuhvatajući nekoliko oblasti kao što su obrazovanje, zapošljavanje, regulisanje pravnog statusa, političke participacije Roma u Crnoj Gori sa fokusom na učestvovanje Roma u izbornom procesu.

Dobra komunikacija sa predstavnicima/ama OSCE nam je jako velike važnosti sa istim ciljem povećanja povjerenja javnosti i obezbjeđivanje toga da su izborni procesi pristupačni za sve.

Leave a Reply