Flash Vijesti

Predsjednik Romskog savjeta prisustvovao je sastanku organizovanom od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava u cilju pokretanja Nacionalnog programa za transformaciju neformalne zaposlenosti Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Predsjednik Romskog savjeta prisustvovao je sastanku organizovanom od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava u cilju pokretanja Nacionalnog programa za transformaciju neformalne zaposlenosti Roma i Egipćana u Crnoj Gori.
Cilj pokretanja ovog programa jeste puna uključenost Roma i Egipćana, uključivanje na formalno tržište rada Crne Gore na poslovima koji ispunjavaju međunarodne standarde rada.
U narednom periodu planirano je da budu uključeni svi relevantni subjekti, koji mogu dati svoj puni doprinos pri izradi i realizovanju ovog programa.

Leave a Reply