Flash Vijesti

Predsjednik Romskog Savjeta Mensur Šaljaj sa svojim saradnicima sastao se sa predstavnicima Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Danas je presjednik Menur Šaljaj predstavnicima  Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, predočio sve probleme sa kojima se susreću Romi i Egipćani u Crnoj Gori. Razgovarali su o aktuelnom situaciji Roma i Egipćana u Crnoj Gori, o svim gorućim temama i problemima, ali je ključno apostrofiran problem političke participacije Roma u crnogorskom parlamentu.

Zajednički je konstatovano da je učešće Roma u političkoj participaciji jedan od ključnih problema i karika koja nedostaje u demokratskim procesima crnogorskog društva. Predsjednik Šaljaj je po ko zna koji put ponovio, da je politička participacija uslov svih preduslova za istinsku integraciju Roma u Crnogorsko društvo.

Bilo je riječi o aktuelnoj situaciji Roma i Egipćana na lokalnom nivou. Predsjednik Šaljaj je još jednom ponovio, da je situacija Roma i Egipćana na lokalnom nivou nepodnošljiva, jer se uglavnom ništa ne radi. Usvajaju se LPA koji se uglavnom ne ralizuju u praksi. Dakle sve je to deklarativnog karaktera, to nećemo dozvoliti i na sve to nesmijemo ćutati.

U najskorije vrijeme pokrenut ćemo inicijativu prema svim opštinama gdje žive pripadnici naše zajednice, da sa čelnicima opština sjednemo i porazgovaramo o problemima sa kojima se susreću naši sunarodnci. Prava postoje za sve ili ona ne postoje. Nažalost moram istaći u najvećem broju opština gdje žive Romi i Egipćani, postoji samo deklarativan pristup, nema konkretnih mjera, niti aktivnosti i problemi se ne riješavaju. Ono što je Strategija na državnom nivou, to mora biti lokalni akcioni plan na lokalnom nivou, drgačiji pristup ne postoji, kazao je Predsjednik Šaljaj.

Predsjednik Romskog Savejta je  istakao   potrebu za homogenizacijom,  zajedničkim djelovanjem i saradnjom  sa romskim civilnom sektoru, ali prioritet mora biti fokusiran na romsku i egipćansku zajednicu. Svako ko je dobronamjeran i zalaže se za poboljšanje položaja Roma i Egipćana imaće našu ispruženu ruku saradnje i spremnost da zajedno radimo za dobrobit Roma i Egipćana u Crnoj Gori.  U  decembru ćemo inicirati zvaničnu saradnju sa Romskim NVO,  pokrenut ćemo zajedničku  inicijativu za smanjenje cenzusa sa 0,70 na 0,35% , koja je od ključnog značaja za našu zajednicu.

Pored predsjednika  Mensur Šaljaj, sastanku su prisustvovali: predsjednik UO Senad Sejdovic, Bekim Halili, Ramo Barčić, Arif Šaljaj, Veron Halili, Agim Gaš, Sandro Avdula, Igor Sejdovic i  volonteri Samanta Bajrami, Nakija Rama, Dževad Alijaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*