Flash Vijesti

Predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj je razgovarao sa šefom UNHCR-a Žan-Iv Bušardi.

Dana 08.12.2021.godine predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj je razgovarao sa šefom UNHCR-a Žan-Iv Bušardi.
Razgovor je tekao u smjeru moguće saradnje to jeste. pružanje pomoći Romima koji su u riziku da ostanu bez državljanstva i izbjeglicama sa prostora bivše Jugoslavije, kako bi se regulisao njihov pravni status u Crnoj Gori.
Takođe je bilo riječi o pozitivnim rezultatima koji su do sada postignuti, ostvareni u okviru Regionalnog stambenog programa(RHP) .
Obje strane su izrazile zadovoljstvo, koje će voditi budućoj saradnji na održivosti socijalnog stanovanja na Koniku, potencijalno i kroz sledeću fazu projekta RHP do juna 2023. godine

Leave a Reply