Flash Vijesti

Predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj i predsjednik Upravnog odbora Romskog savjeta, Senad Sejdović imali su sastanak sa predstavnicima/predstavnicama Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava

U toku nedelje predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj i predsjednik Upravnog odbora Romskog savjeta, Senad Sejdović imali su veoma konstruktivan sastanak sa predstavnicima/predstavnicama Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.
Sastanak je održan u cilju daljeg unapređenja saradnje izmedju Romskog savjeta i Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava čijoj se nadležnosti, između ostalog, nalazi zaštita od diskriminacije i unapređenja položaja i promovisanje prava pripadnika/ca romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori.
Predstavnicima/cama Ministarstva predočili smo probleme i izazove sa kojima se romska i egipćanska zajednica svakodnevno suočava i predložilia modele rešenja za iste.
Predstavnici/ce Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava saglasili su se da, i pored rezultata koji su u prethodnom periodu ostvareni na planı razvoja i zaštite prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prostora za unapređenje još uvijek ima. Oni su iskazali spremnost da u partnerskom odnosu da Romskim savjetom, radimo na prevazilaženju identifikovanih problema.
Sastanku su prisustvovali načelnica Drekcije za nacionalne i etničke manjine Mirela Ramčilović El Deeb i savjetnici i Direkciji Branka Drecun i Fikret Lulanaj.

09.03.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*