Flash Vijesti

Potpisan memorandum o saradnji sa prestonicom Cetinje

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan i predsjednik Romskog savjeta Isen Gaši potpisali su memorandum o saradnji kojim se definišu zajedničke aktivnosti na planu inkluzije romske populacije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stanovanja i promocije kulture Roma, saopšteno je iz Prijestonice.
Gradonačelnik Kašćelan kazao je da zajednicu Roma na Cetinju čini 20 porodica sa oko 100 članova, te da je saradnja sa njihovim predstavnicima veoma dobra.
„Zaposleni su u Komunalnom preduzeću, izuzetni su radici i ljudi“, naveo je gradonačelnik Kašćelan.
On je rekao da je lokalna uprava obezbjedila kombi za prevoz djece od naselja do škole, navodeći da je, prema saznanjima koje ima od nadležnog sekretarijata, u obrazovni proces uključeno više od 20 mališana. Obezbijeđeno je i igralište za djecu, koje bi uskoro trebalo da bude postavljeno.
„Pokrenuli smo inicijativu da se izvrše hitne popravke krovova, kao i da se riješi problem sa kanalizacijom u naselju na Zagrablju. Za kapitalni budžet kandidovali smo sanaciju puta ka naselju“, naveo je gradonačelnik Kašćelan.
Kako je navedeno u saopštenju, predsjednik Romskog savjeta Isen Gaši zadovoljan je zbog aktivnosti koje se u Prijestonici preduzimaju radi ostvarivanja prava romske populacije.
„Te aktivnosti velika su stvar za njih. Drago mi je što se djeca uključuju u školske i druge aktivnosti“, naveo je Gaši.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*