Flash Vijesti

Potpisan Memorandum o saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje

Podgorica 16.11.2018.godine

Romski Savjet i Centar za stručno obrazovanje zaključili su Memorandum o saradnji. Ispred Romskog Savjeta Memorandum je potpisao Senad Sejdović, potpredsjednik dok je za Centar za stručno obrazovanje to učinio direktor Duško Rajković.
Predmet ovog sporazuma je stručno-obrazovna saradnja između Romskog savjeta i Centra za stručno obrazovanje u cilju unapređuja i jačanja saradnje strana kroz zajedničko djelovanje u procesu inkluzije romske populacije i razvoja tolerantnog društva.

Sporazumne strane su saglasne da zajedničke aktivnosti na planu inkluzije romske populacije u obrazovanje ostvaruju kroz:

  •  Aktivnosti usmjerene na uključivanje pripadnika/ca romske populacije u programe obrazovanja odraslih
    • Zajedničke aktivnosti na kreiranju programa za obrazovanje odraslih Roma – programi obrazovanja za prvo zanimanje i programi obrazovanja za prekvalifikaciju
    • Zajedničke aktivnosti u organizaciji i realizaciji edukativnih radionica o roditeljstvu, zdravih stilova života i sl.

Sporazumne strane će imenovati kontakt osobe kako bi olakšale i učvrstile međusobnu komunikaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*