Flash Vijesti

Posjeta Romskog savjeta nevladinoj organizaciji CAZAS


Predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj je inicirao sastanak sa nevladinom organizacijom CAZAS u cilju zajedničkog djelovanja i realizovanja aktivnosti u dijelu poboljšanja položaja mladih sa akcentom na romsku i egipćansku zajednicu, iz određenih oblasti kao što su: zdrastvena zaštita, psiho-socijalna pomoć i zloupotreba psihoaktivnih supstanci.
Prilikom posjete smo razgovarali o aktivnostima koje će se odvijati u budućnosti,s obzirom da smo utvrdili da su mladi iz romske i egipćanske zajednice grupa na kojoj se treba bazirati i osnažiti ih kroz podršku, pomoć i edukaciju.
Takođe, Romski savjet je prepoznao ovu nevladinu organizaciju kao mogućeg partnera kroz određene aktivnosti, samim tim što ista aktivno radi na poboljšanju položaja ranjivih grupa i već ima iskustva kroz rad sa romskom i egipćanskom populacijom.
U narednom periodu Romski savjet će intenzivirati saradnju sa nevladinom organizacijom CAZAS, to jeste biti posrednih u podršći i poboljšanju položaja mladih.
Sastanku su prisustvovali predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj i medijatorka u socijalnoj zaštiti Šejla Pepić kao i predstavnici/ predstavnice nevladine organizacije CAZAS Jelena Rakčević programska asistentkinja, Katarina Jočić socijalna radnica, Boban Sekulić coordinator programa za smanjenje štete i Sanja Šišović, programska menadžerka.
Sastanak je održan 15.02.2022. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*