Flash Vijesti

Posjeta predstavnika Vijeća za zajednice Kosova

Podgorica 11.03.2020.godine

Članovi kosovskog Vijeća za zajednice koje djeluje pri kancelariji predsjednika Kosova posjetili su danas Romski savjet. Na sastanku je bilo riječi o funkcionisanju ovog vijeća i njegovim aktivnostima na poboljšanju položaja pripadnika/ca nacionalnih manjina na Kosovu.
Predsjednik vijeća g. Radulović istakao je da je ovo tijelo savjetodavnog karaktera te da su njegove aktivnosti uglavnom usmjerene na komunikaciju sa državnim organima i institucijama. U poslednje vrijeme, kako je istakao Radulović bili su usmjereni na problem proporcionalne zastupljenosti pripadnika/ca manjina u oragnima javne uprave. Po zakonima Kosova ta zastupljenost bi trebala da bude 10 odsto ali se u praksi to ne sprovodi.
Svoje viđenje situacije na Kosovo kada je u pitanju položaj romske populacije iznio je g.Rizvan Gaši, predstavnik romskog vijeća. On je kazao da postoje određeni pomaci u inkluziji romske zajednice ali da i dalje ima dosta problema za rješavanje. Istakao je da je romski jezik fakultativno zastupljen u školama. Takođe je iznio problem nedovoljne zastupljenosti Roma u javnoj administraciji uprkos zakonskim rješenjima koja to propisuju.
Predsjhednik Romskog Savjeta Crne Gore g.Isen Gaši upoznao je goste sa ulogom i aktivnostima ovog tijela. Gaši je istakao napredak po pitanju inkluzije Roma u Crnoj Gori, ali i naznačio da postoji još puno prostora za poboljšanje stanja. Gosti sa Kosova su upoznati sa problemima sa kojima se usočavaju domicilni Romi počev od obrazovanja, zapošljavanja pa do kulture i zaštite identiteta. U toku sastanka je izraženo međusobno slaganje oko glavnih problema sa kojima se suočava romska zajednica ali i konstatovano da se mora priznati napredak u odnosu na raniji period.
Predsjednik savjeta G. Gaši pozvao je predstavnike Vijeća za zajednice Kosova da posjete Muzej romske kulture i romski radio kao značajne činioce očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta romske zajednice u Crnoj Gori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*