Flash Vijesti

Posebna podrška na aktivnosti u vezi sa promocijom značaja ostanka u obrazovnom sistemu

Motivacija je jedan od ključnih elemenata svakog uspjeha. Njen značaj posebno je primjetan u obrazovnom sistemu. Veoma je važno naučiti mlade ljude, još na samom početku njihovog obrazovnog puta, da je prepoznaju i pravilno usmjere.

Proteklih par dana, marljivi đaci iz nekoliko osnovnih škola iz četiri crnogorske opštine, borave u odmaralištu na Ivanovim koritima. Boravak na planini đacima je mali podstreh za postignut uspjeh u školi i nastavak njihovih radnih aktivnosti i ove školske godine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastoji da svake godine posebnu podršku usmjeri na aktivnosti u vezi sa promocijom značaja ostanka u obrazovnom sistemu pripadnika/ca marginalizovanih grupa u društvu. U kontinuitetu, Ministarstvo obezbjeđuje boravak na planini i moru za djecu iz viših razreda osnovnih škola koji svojim zalaganjima u toku školske godine pokazuju dobre rezultate i dokazuju da uključenje romske i egipćanske zajednice u crnogorsko društvo ide u dobrom smjeru.

Djeca iz Podgorice, Nikšića, Pljevalja i Berana borave nedjelju dana na Ivanovim koritima. Tokom  boravka, za njih je organizovana radionica za učenje romskog jezika i kulture, kao i bogat i sadržajan program slobodnih aktivnosti.

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović obišao je djecu i uvjerio se još jednom u značaj i kvalitet ovakvih aktivnosti. On je razgovarajući sa mladim, budućim obrazovanim ljudima iz romske i egipćanske zajednice i istakao koliko je ponosan na njihov trud i želju da napreduju. On je ponovio da je obrazovanje izuzetno bitan činilac svakog ostvarenog napretka, te samim tim veoma bitno u procesu socijalnog uključivanja njihove zajednice u crnogorsko društvo na pravi način.

Mustafa Krasnići, ove godine završio je osnovno obrazovanje u Osnovnoj školi“Božidar Vuković Podgoričanin“ i prvi je Rom u Crnoj Gori koji je nosilac diplome Luča. Mustafin primjer dokaz je pravilno usmjerene motivacije i velikog rada.  Mustafin uspjeh govori nam da se akcenat sve više usmjerava na kvalitet obrazovanja, jer je vrlo bitno kakvo su znanje djeca stekla po završetku obrazovanja, rekao je Numanović.

Ministar je izrazio svoje uvjerenje da ćemo u godinama koje dolaze imati sve veći broj formiranih stručnih pripadnika/ca romske i egipćanske populacije koji/e će svojim primjerom doprinijeti uspješnoj socijalnoj uključenosti zajednice.

02.08.2016.godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*