Flash Vijesti

Pomoćnik ministra najavljuje bolji položaj Roma,Egipćana

Pomaci na poboljšanju položaja Roma, Egipćana i Aškalija u Crnoj Gori vidni su, ali još nedovoljni. Svjesni smo toga da je njihov život težak, zbog čega nastavljamo sve intenzivnje aktivnosti – kazao je pomoćnik ministra za manjiska i ljudska prava Sabahudin Delić. Prema njegovim riječima, država je u minuloj godini pojačala aktivnosti na očuvanju kulturnog identiteta ove populacije.

– U aprilu je otvoren prvi romski radio, izdate su prve knjige na crnogorskom i romskom jeziku i prvi dvojezični časopis. Ministarstvo za manjinska i ljudska prava obezbijedilo je Ustav i najvažnije zakone na romskom jeziku, podržali smo i niz kulturnih aktivnosti, stipendiramo sve srednjoškolce i studente, a obezbjeđujemo i besplatne udžbenike za mališane do trećeg razreda osnovne škole. Vlada je prošle sedmice usvojila i novu strategiju za četiri naredne godine, odnosno akcioni plan u kome se očuvanje romske kulture i jezika definiše na još kvalitetniji način i prepoznaje kao poseban segment djelovanja – istakao je Delić.

sabahudin-delic

Prema njegovim riječima, po onome što je vidio obilazeći naselja po Crnoj Gori, Romi ni u jednoj opštini nijesu povlašćeni u odnosu na druge, pa ni u Nikšiću i Podgorici, kako se povremeno može čuti.

– Čini mi se, čak, da su primorske opštine odmakle i od Podgorice i Nikšića. Posebno bih istakao Herceg Novi, Tivat i Ulcinj, gdje živi znatno broj Egipćana i Roma. I u Nikšiću su evidentni pomaci, vjerovatno zahvaljujući aktivnostima lokalne uprave i NVO sektora. Podgorica ima veliki problem, kao grad sa najvećom koncentracijom Roma i Egipćana, ali u neadekvatnim privremenim naseljima Konik 1 i 2, koji stalno šalju ružnu sliku o položaju ove populacije u Crnoj Gori. To će biti jedan od prioriteta djelovanja Vlade i svih ostalih subjekata. Nijesmo zanemarili ni Bijelo Polje i Berane, sa čijim lokalnim samoupravama i NVO sektorom takođe imamo dobru saradnju. Ta saradnja je rezultirala izgradnjom nekoliko stambenih objekata i projektima iz oblasti obrazovanja – kazao je Delić.

Ove godine 2,2 miliona eura za Rome, Aškalije i Egipćane

Od sprovođenja stare strategije za poboljšanje položaja Rome, Aškalije i Egipćane posredstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, 2008. godine uloženo je 400.000 eura, 2009. izdvojeno je 600.000, 2010. ponovo 400.000, a 2011. godine 300.000 eura. Pored ovoga, lokalne uprave su izdvajale novac, kao i drugi organi državne uprave.

– Za ovu godinu biće obezbijeđeno oko 2,2 miliona eura, od čega je 1,7 miliona donatorskih sredstava za rješavanje problema sa kampovima Konik 1 i 2, a 473.000 su Vladina sredstva iz budžeta, Od državnog novca, 230.000 je na računu Ministarstva za manjinska i ljudska prava, oko 130.000 opredijeljeno je Ministarstvu obrazovanja, 70.000 Zavodu za zapošljavanje, dio novca dobiće i Ministarstvo kulture i Radio-televizija Crne Gore – rekao je Delić.

Z. B.
.Izvor: Pobjeda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*