Flash Vijesti

Policijska akademija otvorena za pripadnike romske populacije

Danilovgrad 24.09.2018.godine

Predstanici Romskog Savjeta u Crnoj Gori održali su danas sastanak sa diretorom Policijske akademije u Danilovgradu gospodinom Bobanom Šaranovićem.  Ispred Romskog Savjeta sastanku su prisustvovali Senad Sejdović, predsjenik Upravnog odbora   i Andrija Djukanović.

Cilj sastanka je namjera Romskog Savjeta da uspostavi bližu saradnju sa Policijskom akademijom kao obrazovnom ustanovom u kojoj se školuje kadar za policijsku službu u Crnoj Gori. Interes Romskog Savjeta je da približi mogućnost upisa ove obrazovne ustanove  pripadnicima romske populacije i da u budućem periodu u redovima policijskih službenika bude veći broj  Roma.

U prethodnom periodu bilo je inicijativa od strane uprave Policijske akademije da se informišu pripadnici romske zajednice u vezi sa mogućnostima upisa ove škole koje nijesu dovedene do kraja.  S tim u vezi, namjera  Romskog savjeta je da kroz intezivnije kontakte i komunikaciju sa upravom Akademije učini da interesovanje medju romima za upis ove visoke škole bude podignuto na veći nivo što bi rezultiralo većim brojem učenika iz ove zajednice koji će se školovati za posao policajca.

Diretkor Policijske akademije g. Šaranović složio se da je to obostrani interes i da bi se trebalo dalje raditi na tome da se formalizuje saradnja u cilju postizanja zajedničkih ciljeva. Stoga, direktor Šaranovič smatra da bi potpisivanje Memoranduma o saradnji i zajedničkim aktivnostima na informisanju romske populacije, bilo početni korak u dostizanju cilja da sve više Roma bude školovano za policijski posao i na taj način u perspektivi uključeno u društvo.

Direktor Šaranović smatra da bi u tom pravcu trebalo i razmotriti načine da se upis u policijsku akademiju za pripadnike romske populacije reguliše kroz princip afirmativne akcije. To bi, po njegovom mišljenju, trebalo definisati kroz Strategije i zakonska rješenja na nivou Vlade Crne Gore. U tom smislu Romski savjet kao subjekt koji učestvuje u kreiranju i  donošenju strateških dokumenta koji se odnose na romsku populaciju, može dati svoj doprinos i predložiti da se afirmativna akcija uvede i kad je u pitanju upis policijske akademije.

Osim pitanja motivacije i informisanja poterncijalnih novih učenika iz romske populacije kao zajedničke aktivnosti Romskog Savjeta i Policijske akademije,kao osnov buduće saradnje  prepoznate su i edukativne radionice za učenike akademije kao i organizovanje posjeta pripadnika romske populacije ovoj ustanovi u cilju njihovog motivisanja za upis.

Zajednički je konstatovano da postoji interes za medjusobnu saradnju i da se u narednom periodu treba raditi na koncipiranju i potpisivanju zvaničnog Sporazuma kojim bi se sve razmatrane aktivnosti mogle detaljno definisati u cilju njihove kvalitetnije realizacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*