Flash Vijesti

Organizovan sastanak u vezi sa vakcinacijom djece iz romske populacije u Nikšiću

Predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana su, na inicijativu Doma zdravlja Nikšić,  organizovali/e juče pripremni sastanak povodom predstojeće redovne, godišnje vakcinacije djece romske populacije (predškolski i školski uzrast). Sastanak je organizovan u prostorijama Crvenog Krsta u Nikšiću, a istom su, osim predstavnika/ca Ministarstva za ljudska i manjinska prava prisustvovali i predstavnici/ce Doma zdravlja Nikšić, Crvenog Krsta, Romskog savjeta, NVO Centar za romske inicijative, NVO romsko srce i Udruženje Budo Tomović Nikšić. Isti je organizovan sa ciljem da se svaka porodica u romskim naseljima  obavijesti o važnosti vakcinacije djece, kao i o mjestu i terminu iste.

Na sastanku je dogovoreno da se vakcinacije i pregledi djece od strane pedijatara obave po punktovima (naselje pod trebjesom, Brlja i naselje Budo Tomović) i obezbijeđene su prostorije za realizaciju vakcinacije.

Nakon sastanka, predstavnici/ce Ministarstva za ljudska i manjinska prava i predstavnici/e NVO su po romskim naseljima obišli porodice i upoznali ih o redovnoj, godišnjoj vakcinaciji djece.

Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

16.mart.2017.god.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*