Flash Vijesti

Omogućiti integraciju Roma u crnogorsko društvo

Zajedničkim naporima svih relevantnih aktera mogu se postići dobri i mjerljivi rezultati na planu integracije Roma u crnogorsko društvo, ocijenili su ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović i predsjednik i potpredsjednik Romskog savjeta Isen Gaši i Muhamed Uković.

Kako je saopšteno iz ministarstva, Numanović je još jednom istakao na značajnu ulogu Savjeta u institucionalnom unapređenju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i neophodnoj bližoj saradnji savjeta i resornog Ministarstva.

315324

“U razgovoru je posebna pažnja posvećena pitanju rješavanja pravnog statusa Roma i potrebe zajedničnog angažovanja kako bi se ubrzao ovaj proces, te obrazovanja i zapošljavanja pripadnika ove populacije, suzbijanja nasilja nad ženama, kao i većeg uključivanja mladih Roma u realizaciji projekata koji imaju za cilj unaprjeđenje položaja ove populacije u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da više pažnje treba posvetiti domicilnim Romima budući da se rješavanje problema sa kojima se suočavaju raseljeni Romi tretira kroz posebne projekte.

Predstavnici Savjeta su upoznali ministra sa planiranim aktivnostima u narednom periodu, aktuelnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava romska populacija, te istakli važnost formiranja posebnog tima, kojeg bi činili predstavnici državnih organa i nevladinog sektora, a koji bi radio na izradi i realizaciji projekata u skladu sa Strategijom unaprjeđenja položaja RE populacije u Crnoj Gori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*