Flash Vijesti

Održan je sastanak Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana

Sastanak je otvorio generalni direktor i nacionalni koordinator za socijalnu inkluziju Roma  Leon Gjokaj. Sokolj Beganaj, samostalni savjetnik u Odjeljenju  za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava ukratko je informisao prisutne o realizovanim aktivnostima pomenutog Odjeljena u prvoj polovini 2016. godine.

Akcenat je ovom prilikom stavljen na donošenje i impelementaciju Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 koju je Vlada Crne Gore usvojila u martu ove godine, kao i  su aktivnostima koje su realizovane u prethodnom periodu. Nakon izlaganja g-dina Beganaj, svaki predstavnik NVO sektora je prisutne upoznao sa aktivnostima u okviru svoje organizacije te problemima sa kojima se romska i egipćanska populacija u gradovima u kojima njihove organizacije djeluju.

Glavna preporuka  nevladinih organizacija sa današnjeg sastanka je da Ministarstvo, u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u saradnji sa lokalnim samouprava, pokrene proceduru za izradu novih  Lokalnih akcionih planova za integraciju Roma i Egipćana u onim opštinama u kojima su istekli.

Konstatovana je potreba daljeg redovnog informisanja o postignutim aktivnostima i razmjene primjera dobre prakse u cilju nastavka uspješne saradnje nevladinog sektora i resornog Ministarstva u ovoj oblasti.

Sastanku su, osim predstavnika/ca Ministarstva za ljudska i manjinska prava,  prisustvovali/e predstavnici/e sledećih nevladinih organizacija:Romska nada, Udruženje Roma i Egipćana, Centra za romske iniciative, Udruženje Egipćana -Tivat, Fondacija “Ruka prijateljstva”, Mladi Romi, Romski krug, Koalicija Romi i Egipćani zajedno.

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava

01.08.2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*