Flash Vijesti

Održan Javni dijalog forum u okviru nacionalne Platforme za integraciju Roma

U okviru nacionalne Platforme za integraciju Roma 2017, u Podgorici je održan Javni dijalog forum u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju i Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Događaj je bio prilika za prezentaciju realizovanih mjera po oblastima iz Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za 2016. godinu, te realizaciji Zaključaka sa seminara “ Od riječi do djela ka integracija Roma”, održanog prošle godine u Podgorici.

Akcioni tim za integracijau Roma 2020 Savjeta za regionalnu saradnju radi na jačanju institucionalnih obaveza valada da u glavne politike i nacionalni budžet uvrste i ispune konkretne ciljeve vezane za integraciju Rom, čime će smanjiti društveno-ekonomski jaz između Roma i neromskog stanovništva na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Uvodna izlaganja imali su Leon Gjokaj, nacionalna kontakt osoba za Rome i nacionalni koordinator za nadgledanje sprovođenja Strategije, Orhan Usein, vođa Tima Savjeta za regionalnu saradnju Integracija Roma 2020, Barbara Rotovnik ispred Delegacije EU u Crnoj Gori i Samir Jaha predstavnik romskog civilnog sektora, NVO Mladi Romi.

Na forumu su razmijenjena mišljenja o bržoj realizaciji planiranih aktivnosti, te poboljšanju međusektorske koordinacije I iizgradnji institucionalnih kapaciteta za integraciju Roma.

Forum je bio još jedna prilika da se prakse Evropske unije u integraciji Roma preslikaju u ekonomijama proširenja u region, budući da je potrveđena potreba za poboljšanjem budžetskog planiranja, raspodjele i potrošnje sredstava za ove politike.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

08, jul 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*