Flash Vijesti

O Nama

 

ROMSKI NACIONALNI SAVJET

 Shodno Ustavu Crne Gore članu 79 alineja 13 i zakona o manjinskim pravima i slobodama  i člana 33, osovan je Romski Savjet. Ovlašćenja nacionalnih savjeta  su definisana zakonom  o manjinskim pravima i slobodama   u članu 35.

Savjet ima  17 članova, koji su izabrani na elektorskoj skupštini. Organi upravljanja: savjet ima predsjednika, dva podpredsjednika, sekretara, Izvršni odbor i privremena radna tjela, a koji   se biraju iz redova članova savjeta.

Savjet

predstavlja i zastupa manjinu;

  1. podnosi predlog državnim organima, organima lokalne uprave i javnim službama za unapređenje i razvoj prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika;
  2. podnosi inicijativu predsjedniku Crne Gore da zakon kojim se narušavaju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika ne proglasi;
  3. učestvuje u planiranju i osnivanju vaspitno-obrazovnih institucija.
  4. daje mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
  5. predlaže upis određenog broja studenata na Univerzitet Crne Gore;
  6. pokreće inicijativu za izmjenu propisa i drugih akata kojima se uređuju prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
  7. vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom:
  8. O pitanjima o kojima raspravljaju organi državne vlasti i javne službe, a tiču se prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, ostvaruje se potrebna saradnja sa Savjetom, radi izgradnje međusobnog povjerenja.
  9. Državni i drugi organi će, u roku od 30 dana od dana pokretanja inicijative ili zahtjeva, u smislu stava 1 ovog člana, obavijestiti Savjet o preduzetim mjerama.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*