Flash Vijesti

Numanović: Romi i Egipćani će biti uključeni u radne grupe

Kad se bude raspravljalo o raspodjeli novca namijenjenog za rješavanje pitanja Roma, tu će biti i predstavnici nevladinog sektora, kojeg čine Romi. Samim tim oni će biti uključeni u te radne grupe”, kazao je Numanović za agenciju MINA.

Romi su, kako je rekao Numanović i do sada bili uključeni u izradu određenih strateških dokumenata.

“Biće uključeni i dalje. Sada se formiraju grupe i kada tematski budu pitanja i raspodjele novca namijenjenog njima, biće dio grupa”, zaključio je Numanović.

Potpredsjednik Nacionalnog savjeta Roma i Egipćana RE Muhamed Uković  ističe da  je najava Numanovića ohrabrujuća,  Međutim ovom problemu treba prići krajnje ozbiljno i iskreno. Sačekajmo da  vidimo, da li će  se  to zaista desiti. Jednu stvar želim posebno da naglasim, ako zaista žele  da nas uključe u rad pojedinih odbora, to je za svaku pohvalu, ali lično smatram da treba    odbiti  svaki angažman u bilo kojem odboru, ako ne postoji mogućnost  da ravnopravno donostite zaključke i odluke.

numanovic-1

Neophodno je  kreirati  normativni i institucionalni okvir, sa ciljem  da se poboljša  inkluzija RE zajednice u cilju njihovog djelotvornog učešća u procesu donošenja odluka. Ne  treba zanemariti  težak socio-ekonomski položaj romske i egipćanske zajednice  u Crnoj Gori, koji je rezultat njihove isključenosti u crngorskom društvu.

Predstavnici RE civilnog sektora, treba da budu uključeni u radne grupe, ali prije  svega u radu pomenutih radnih grupa, moraju biti uključeni predstavnici Nacionalnog Savjeta Roma i Egipćana , kao najvećeg predstavničkog tjela Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Ne može i nesmije da  se  desi da Nevladine organizacije imaju primat u odnosu na Nacionalni savjet Roma i Egipćana.

Deklarativno učešće Roma i Egipćana u radnim grupama je nešto što treba eliminisati, jer  je bilo slučajeva, da smo bili  u nekim od radnih grupa, prilikom izrade nacrta Strategije 2012-2016. Ali su skoro svi naši predlozi, jednostavno odbačeni, naročito oni predlozi koji su imali za cilj, aktivno učešće našeg  savjeta u realizaciji ciljeva strategije. 

Generalno, Romi i Egipćani su veoma malo uključeni u pregovore o pitanjima koje se tiču Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Svjedoci smo da je politika, sastavni dio života, svakog građanina Crne Gore, jer političari kroje našu sudbinu, kroz njihove aktivnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Navešću samo jedan primjer, gdje smo kao zajednica drastično oštećeni, a  to je novi izborni zakon, koji nije predvideo princip afirmativne akcije za RE zajednicu u cilju autentične zastupljenosti u crnogorskom parlamnetu. 

 Za  sada jedina kohezija  Roma i Egipćana sa parlamentom je Odbor za rodnu ravnopravnost, ali na tome ne treba stati, jako je bitno da imamo svoje predstavnike  i u ostalim odborima, posebno bih odvojio neke, koje su ključne: Odbor za ljudska prava i slobode Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje , odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.

Naši prioriteti su, proporcionalna zastupljenost Roma i Egipćana u organima državne i lokalne uprave i  javnim institucijama. Podsjećanja radi,  u organima lokalne uprave nema niti jednog zaposlenog  pripadnika RE zajednice. Smatramo da  je neophodno formirati redakciju na romskom jeziku pri javnom servisu RTCG-a. Dalje neophodno je pristupiti sistemskom riješenju u cilju autentičnog predstavljanja Roma i Egipćana u crnogorskom parlamnetu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*