Flash Vijesti

Ministar Zenka: Jačati aktivnosti u cilju pune integracije domicilnog romske populacije u Crnoj Gori

Prilikom nedavne posjete Romskom nacionlanom savjetu, ministar Zenka je stekao detaljniji uvid u  položaj domicilnog romskog stanovništva u Crnoj Gori.  S tim u vezi, Zenka je danas sa članovima/icama savjeta obišao jedno od romskih naselja, gdje se upoznao sa najurgentnijim problemima stanovnika/ca ovog naselja  na Koniku.

U razgovoru sa stanovnicima/ama naselja ministar je ponovio namjeru da se u narednom periodu, u oblasti pune socijalne uključenosti ove populacije, paralelno radi i na aktivnostima koje obuhvataju domicilno romsko i egipćansko stanovništvo.

Njihova puna inkluzija istinski je izazov i za međunarodnu zajednicu, ne samo za državu Crnu Goru. Romska i egipćanska populacija zahtjeva našu punu i iskrenu pažnju, jer je njihov životni standard u najvećem broju slučajeva, krajnje nezavidan, poručio je Zenka.

U prethodnom periodu, više puta je poručeno da je za istinsku integraciju Roma neophodna implementacija principa odgovarajuće zastupljenosti u institucijama sistema. Zenka je ponovio da je  puna integracija ostvariva uz prisustvo političke volje, međunarodne podrške, jačanja aktivizma same populacije, a mi sve to imamo, dodao je ministar.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava aktivno prikuplja podatke i sa terena, i kroz kampanje, edukacije, razgovore sa pripadnicima/ama romske i egipćanske populacije,  izrađuje smjernice za svoj  dalji rad, rekao je Zenka, i dodao da  je, u ovom kratkom periodu, stekao uvid u neke od aktivnosti koje sprovodi Romski nacionalni savjet na terenu, što će svakako doprinijeti uspješnosti dalje saradnje.

Ministar je  sa svojim saradnicima/ama obišao i Romski kulturni  centar, u sklopu kojeg se nalazi Romski muzej, biblioteka i Romski radio, i tom prilikom konstatovana je potreba da se očuvanje njihove kulturne baštine, jezika i tradicije podigne na viši nivo.

08.feb.2017.god.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*