Flash Vijesti

Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović obećao bolje uslove za pripadnike romske i egipćanske zajednice

Romi sa Konika dobiće dokumenta Projekat podrazumijeva i izgradnju 90 stanova, višenamjenskog centra i socijalnu integraciju, kazao je Numanović.

iše od 50 odsto od ukupnog broja raseljenih u Crnoj Gori konkurisalo je za stalno nastanjenje ili privremeni boravak dok ostali imaju mogućnost da se prijave do kraja ove godine. To je saopšteno nakon što su predstavnici Delegacije Evropske unije i Ministarstva rada i socijalnog staranja juče potpisali ugovor za realizaciju projekta za integraciju i povratak raseljenih lica koji žive u podgoričkom naselju Konik.

Prema riječima šefa Delegacije EU u Crnoj Gori Mitje Drobniča, rješavanje statusa izbjeglica je ključni uslov za napredak i važan element ka priključivanju EU. Prva komponenta projekta će se fokusirati na mjere socijalne integracije, uključujuči obrazovanje, zdravstvene usluge i zapošljavanje kako bi se Romima pomoglo da pristojno žive i da sami dođu do posla – kazao je on.

suad

Drobnič je dodao da je od 2010. godine crnogorska vlast napravila pomak po pitanju regulisanja statusa izbjeglica, ali da Romima treba osigurati bolji pristup socijalnim i ekonomskim pravima. Kako je saopštio ministar Suad Numanović projekat podrazumijeva izgradnju 90 stanova, višenamjenskog centra, zatim socijalnu integraciju, tehničku pomoć i dobrovoljni povratak. Ukupna vrijednost projekta iznosi tri miliona eura, od čega je 2,5 miliona obezbijeđeno iz IPA fondova, odnosno od strane EU, a 500.000 obezbjeđuje Crna Gora.

Budžetom Crne Gore za 2013. godinu biće opbezbijeđeno 500.000 eura, odnosno 200.000 za dobrovoljni povratak i 300.000 eura za tehničku pomoć, uključujući i nadzor – naveo je on. Numanović je pozvao raseljena lica da do kraja decembra konkurišu za stalno nastanjenje. Vođa projekta Klaus Mok ocijenio je da je osnovni cilj postizanje trajnog rješenja za RAE populaciju i poručio da 1.050 osoba sa Konika treba da dobije lična dokumenta. Imamo tri osnovna cilja a to su prije svega obezbjeđivanje pristupa u zdravstvu, obrazovanju i drugim djelatnostima kako bi se ova lica integrisala u društvu.

Drugi cilj je podrška ovim licima ukoliko žele da se vrate u zemlju porijekla i na kraju, bitno je i ojačavanje institucija prilikom vođenja ovog projekta – zaključio je on.
U Crnoj Gori trenutno boravi 8.445 interno raseljenih lica i oko 3.200 iz bivšihjugoslovenskih republika.

U kontejnerima četiri mjeseca nakon požara Numanović je saopštio da će svih 150 porodica u izbjegličkom kampu na Koniku do danas useliti u kontejnere.Postavljeno je zadnjih 18 kontejnera, a ukupan broj je 212. Ovo je svakako samo srednjoročno rješenje, a upravo će se kroz projekta IPA o kojem smo govorili, nastaviti sa realizacijom ka dugoročnom rješenju, kao i kroz projekte u okviru Regionalnog stambenog objekta. Crna Gora je svojim Nacionalnim stambenim programom predvidjela rješavanje stambenog pitanja za 6.063 lica koja spadaju u najranjivije kategorije, rekao je on.

Izvor: Dan

16.12.2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*