Flash Vijesti

Konferencija – Saradnjom do poboljšanog obrazovanja romske i egipćanske djece

Podgorica 29.11.2019.godine

Predstavnik Romskog savjeta Andrija Đukanović, učestvovao je na konferenciji “Saradnjom do poboljšanog obrazovanja romske i egipćanske djece“ koju je organizovala NVO Mladi Romi.
Cilj konferencije je bio da učesnici, predstavnici ministarstava, škola i nevladinog sektora koji se bave pitanjem obrazovanja i položaja romske populacije, kroz zajednički grupni rad definišu preporuke usmjerene na unaprijeđenje obrazovnih postignuća romske i egpćanske djece.
Konferencija je bila prilika i da se predstavi novi projekat angažovanja mentora za romske i egipćanske učenike/ce u završnim razredima osnovne škole. Sa novim mentorima su u toku konferencije potpisani ugovori sa mentorima. Očekuje se da će ovaj novi projekta doprijeti boljem uspjehu romske djece u školi.
U toku rada u grupama, učesnici/ce su kreirali određene preporuke ka institucijama sistema u cilju poboljšanja prilika u obrazovanju romske zajednice.
– Kada je riječ o javnim institucijama koje su posredno uključene u praćenje i podršku obrazovnog procesa RE djece (Centar za socijalni rad, MUP, Prosvjetana inspekcija itd.), pored podizanja svijesti službenika, jačanja njihovih kompetencija u ovim ulogama, dat je i konkretan prijedlog za veću uključenost i bolju saradnju svih uključenih subjekata kroz kreiranje digitalnog sistema i procedura vezane za Protokol o ranom napuštanju školovanja, kako bi proces praćenja i potrebnog reagovanja ubrzao.
– Problem nedovoljne angažovanosti RE roditelja je moguće kroz intenzivniju, ali i specijalizovanu saradnju sa RE porodicama/roditeljima (radionice o važnosti kontinuiranog obrazovanja, savjetodavan rad u cilju uspješnijeg roditeljstva, upoznavanje sa zakonskim regulativama koje se tiču redovnog pohađanja škola, veća uključenost roditelja u nastavne i vannastavne aktivnosti itd.);
– Radne grupe su se osvrnule i dale niz preporuka koje se tiču jačanja kompetencija samih RE učenika, pa se kao prijedlozi pojavljuju različite edukativne aktivnosti koje će kod učenika/učenica uticati na njihovo razumijevanja važnosti kontinuiranog obrazovanja i motivacije za isto kroz radionice, pozitivne primjere mladih iz RE zajednice, preko većeg uključivanja u sportske i vannastavne aktivnosti do uticanja na njihove kapacitete samopouzdanja i drugih pozitivnih osobina;
– Preporuke su se odnosile i na ostale aktere uključene u svakodnevni obrazovni proces, pa je potrebna dodatna podrška i nastavnicima i mentorima koji bi trebali imati određene i konkretne preporuke za njihov rad, koji pored dodatnog senzibilisanja za pomenute uloge, prepoznavanje potrebe za kompletnijim poznavanjem porodičnog miljea iz kojeg RE dijete dolazi (savjetovanje, kućne posjete), postoji potreba i za njihovim uključivanjem u senzibilisanjem ostalih učenika/učenica.
– Konkretno, kada je riječ o mentorima, njihovo prisustvo je potrebno obezbijediti i u mlađim razredima OŠ, a nadalje je potrebno je uspostaviti njihovu bolju saradnju sa Sardnicima u socijalnoj inkluziji u oblasti obrazovanja. Zahtijevala su se i njihova konkretna specifična zaduženja od njihovog uključivanja u profesionalnoj orjentaciji učenika, ali i izradi IROP-a za učenika/učenicu koje ima određene razvojne ili druge teškoće.
– Ključna preporuka koja se odnosila na Saradnike u socijalnoj inkluziji u oblasti obrazovanja bila je smanjenje obuhvata RE djece po angažovanoj osobi (trenutno 70 učenika/učenica), kako bi njihov rad bio kvalitetniji i obuhvatniji. U prilog tome ide i preporuka njihovog detaljnijeg opisa zanimanja, kao i dodatnih obuka za obavljanjezadataka na ovoj poziciji, ali i uvođenja sistema kontrole njihovog rada, sve u cilju dobrobiti kontinuiranog obrazovanja RE djece.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*