Flash Vijesti

Jednodnevni izlet za 20 pripadnika iz RE zajednice

Romski savjet je u saradnji sa Kancelarijom za Rome koja funkcioniše u okviru Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, organizovao jednodnevni izlet za 20 pripadnika iz RE zajednice.
Ovo je samo još jedan primjer naše uspješne saradnje sa Glavnim gradom i njihovom kontinuiranom podrškom, planirane su još mnogobrojne aktivnosti i radujemo se saradnji!

Leave a Reply