Flash Vijesti

Edukaciju pripadnika/pripadnica romske i egipćanske populacije, institucija, stručne zajednice, šire javnosti, medija kao i civilnog sektora o zakonodavstvu u oblasti anti-diskriminacije i njegovoj primjeni u praksi

Andrijevica 29 i 30.jul,

U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u Andrijevici je održana dvodnevna obuka za predstavnike institucija o zabrani diskriminacije, sa posebnim fokusom na zabranu diskriminacije prema pripadnicima Romske i Egipćanske zajednice.
Obuka je namijenjena predstavnicima lokalnih samouprva, centara za socijalni rad, sudstva, tužilaštva i ostalih institucija sa sjevera naše države. U radu ovog skupa učestvuju i predstavnici Romskog savjeta, predsjednik Isen Gaši i sekretarka Ana Popović.
Obuku vode gđa Dina Knežević, dipl. pravnica, savjetnica zaštitnika ljudskih prava i sloboda i gđa Biljana Dulović, dipl. pravnica, Viša policijska savjetnica u Upravi Policije.
Učesnici su imali priliku da tokom obuke saznaju vise o samom pojmu diskriminacijie, domaćim i međunarodnim standardima i praksama kada je u pitanju ova pojava kao i o vodećim izazovima u borbi protiv diskriminacije u radu državnih institucija. Takođe, učesnicima je prenijeto znanje o tome kako se naše institucije bore protiv ove pojave I na koji način je procesuiraju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*