Flash Vijesti

Dom Zdravlja Podgorica pouzdan partner Romskog Savjeta

Podgorica 02.10.2018.godine

Romski Savjet inicirao je sastanak sa upravom Doma Zdravlja Podgorica sa ciljem da se saradnja dvije institucije intezivira kako bi se zdravstvena zaštita romske populacije podigla na veći nivo. Predstavnike Romskog Savjeta primili su direktor Doma zdravlja gospodin Nebojša Kavarić i njegova saradnica Ljilja Martinović. Sastanku su ispred Romskog savjeta prisustvovali Andrija Djukanović i Milica Krivokapić.

Direktor Doma zdravlja g.Kavarić istakao je raniju veoma uspješnu saradnju sa Romskim Savjetom i njegovim predsjednikom Isenom Gašijem i izrazio spremnost da se ta saradnja učvrsti potpisivanjem Memoranduma o saradnji. Za gospodina Kavarića svi gradjani su jednaki u pogledu dostupnosti zdravstvene zaštite uz poštovanje specifičnih potreba romske populacije. Uprava i zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi imaju jednak i potpuno profesionalan odnos prema korisnicima njihovih usluga bez obzira na nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Zaposleni u Domu zdravlja su u prethodnom periodu realizovali aktivnosti vakcinacije djece iz romske populacije, učestvovali na brojnim radionicama i edukativnim aktivnostima koje su imale za cilj podizanje svijesti romske populacije o značaju zdravstvene zaštite. Od direktora Doma zdravlja smo čuli da su u ovoj zdravstvenoj ustanovi angažovana dva medijatora koji rade sa romskom populacijom. Oni imaju isti status kao i svi drugi zaposleni u ovoj ustanovi. To pokazuje da su vrata ove institucije otvorena za saradnju kada je u pitanju romska zajednica i da postoje konkretni primjeri podrške ovoj zajednici.

Prema riječima g. Kavarića postoji veliki prostor za uspostavljanje novih modela saradnje sa Romskim savjetom s obzirom da romska zajednica ima brojene probleme sa pojavama kao što su narkomanija, alkoholizam, kocka i sl. Osim ovoga, zaposleni u domu zdravlja su spremni da učesvuju u edukaciji romske populacije na temu rane trudnoće, reproduktivnog zdravlja i maloljetničkih brakova. U sklopu doma zdravlja, kakoje kazao g. Kavarić, funkcioniše i savjetovalište za mlade čiji rad bi mogao da se unaprijedi uključivanjem mladih iz romske zajednice koji bi radili sa svojim vršnjacima.

Romski Savjet spreman je da da svoj doprinos u svim pobrojanim aktivnostima i motiviše romsku zajednicu da učestvuje. Postoji obostrano saglasje oko prioriteta i mogućih modela saradnje. Za Romski savjet veoma je značajno da ima partnera kao što je institucija Doma zdravlja jer to garantuje uspješno provodjenje onoga što je na nacionalnom nivou identifikovano kao potreba romske populacije.

Na kraju sastanka dogvoreno je da Romski Savjet u nakraćem roku pripremi predlog Memoranduma o saradnji i uputiti ga domu zdravlja na komentare i eventualne dopune poslije čega će se organizovati zvanično potpisivanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*