Flash Vijesti

Dogovorena saradnja sa HELP-om u realizaciji projekta zapošljavanja Roma u Bijelom Polju i Beranama

Podgorica 22.11.2019.godine

Direktor njemačke organizacije HELP g. Klaus Mok i predsjednik Romskog Savjeta g. Isen Gaši postigkli su dogovor u vezi međusobne saradnje na realizaciji projekta koji se odnosi na zapošljavanje romske populacije u Bijelom Polju i Beranama.
Dogovoreno je da Romski savjet bude saradnik u projektu na terenu i u komunikaciji sa romskom zajednicom u ove dvije opštine. Uloga Savjeta se odnosi na informisanje, motivaciju i uključivanje pripadnika romske popuacije u projekat koji će organizacija HELP u saradnji sa opštinama Bijelo Polje i Berane realizovati u narednih godinu dana.
Projektom je predviđeno organizovanje edukativnih radionica o zapošljavanju za 37 pripadnika/ca romske populacije iz dvije opštine nakon kojih će najboljih 10 imati priliku da stažiraju u nekom od javnih preduzeća na teritoriji ove dvije opštine u periodu od šest mjeseci.
Na kraju sastanka iz organizacije HELP su najavili organizovanje sastanka sa predstavnicima opština Bijelo Polje i Berane na koji će biti pozvani i predstavnici Romskog savjeta. To će biti inicijalni sastanak na kojem će se dogovoriti konkretne aktivnosti na realizovanju projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*