Flash Vijesti

Dogovorena saradnja Doma zdravlja Podgorica i Romskog savjeta

Dom zdravlja Podgorica potpisao je, u srijedu, Memorandum o saradnji sa NVO Romski savjet. Cilj memoranduma je unapređenje saradnje u procesu inkluzije romske populacije i efikasnijeg ostvarivanja prava na primarnu zdravstvenu zastitu.

“Takođe, memorandumom su predvidjene zajedničke aktivnosti na poboljšanju realizacije vakcinacije romske djece, upoznavanju Roma o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i redovno obavljanje preventivnih pregleda. Pored toga, aktivnosti će biti usmjerene na edukaciju i promociju zdravih stilova života, kao i upoznavanje zdravstvenih radnika u Doma zdravlja Podgorica o običajima i potrebama romske populacije”, navode iz Doma zdravlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*