Flash Vijesti

Crna Gora u Zagrebu preuzela jednogodišnje predsjedavanje Dekadom Roma

PODGORICA – Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović u srijedu je u Zagrebu zvanično preuzevo od Hrvatske jednogodišnje predsjedavanje Crne Gore Dekadom uključivanja Roma 2005 – 2015.Prioriteti naše države tokom predsjedavanja biće, kako je rečeno, rješavanje pravnog statusa i antidiskriminacija, sa posebnim naglaskom na nasilje nad ženama, zatim učešće mladih Roma u procesima Dekade, kao i zaštita kulturnog i jezičkog identiteta.

Suad-Numanovic-Bojana-Cupic5-g

Predsjedavanje Dekadom Crna Gora će iskoristiti da, kroz povezivanje najvažnijih aktera u raspravi o postojećim praksama, nastavi i ojača napore i aktivnosti koje će dati novi posticaj u pogledu postojećih međunarodnih inicijativa za uključivanje Roma – saopšteno je iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Plan predsjedavanja Crne Gore urađen je, kako se navodi, na osnovu dosadašnjih tema u sprovođenju Dekade, potrebe nastavljanja sa temama započetim u toku predsjedavanja Republike Hrvatske, te specifičnih ciljeva prioritetnih područja crnogorskog predsjedavanja Dekadom. U izradi plana predsjedavanja učestvovali su predstavnici državne uprave, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i Sekretarijata Dekade.

Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović izjavio je prilikom preuzimanja predsjedavanja da je Crna Gora postigla pomake u poboljšanju položaja romske i egipćanske zajednice, ali da su oni nedovoljni.

Unapređenje položaja Roma i Egipćana rezultiralo je veoma značajnim, ali ne i dovoljnim, pozitivnim promjenama. Iako su postignuti određeni rezultati u primjeni akcionog plana Dekade romske inkluzije u Crnoj Gori i strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, očekivani pomaci u pogledu poboljšanja ukupnog položaja romske i egipćanske zajednice još nijesu dovoljni. Za unapređivanje položaja Roma i Egipćana, kao i potpunu uključenost u društveni, ekonomski, kulturni i politički život, potrebno je dosljedno sprovođenje definisanih sistemskih rješenja i doprinos svih aktera – kazao je Numanović.

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić podsjetio je da će se predsjedavanje Crne Gore Dekadom Roma, nastaviti kroz uključivanje mladih Roma i nastavljanje dekade nakon 2015. godine.

Ministar Numanović je tokom boravka u Zagrebu imao odvojene sastanke sa potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske Nevenom Mimicom, gospodinom Džordžom Sorošem i ministrom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damirom Ljubićem.

Đ.Ć.

Izvor: Pobjeda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*