Flash Vijesti

Crna Gora i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima

Dana 07.12.2021. godine predstavnici Romskog Savjeta su prisustvovali prvom sastanaku nove Radne grupe, za pripremu Šestog periodičnog izvještaja Crne Gore o sprovođenju Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i Četvrtog periodičnog izvještaja Crne Gore o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Sastanak je otvorila Mirela Ramčilović, načelnica Direkcije za nacionalne i etničke manjine, a zatim je riječ dala prof.dr Igoru Lakiću, koji je već 13. Godina član komiteta eksperata za regionalne i manjinske jezike Savjeta Evrope.

Na pomenutom random sastanku riječ je bilo o samoj Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima( Dio I povelje- opšte karakteristike povelje, Dio II Povelje-član 7, Dio III Povelje- članovi 8-14 kao i o manjinskim jezicima u Crnoj Gori u okviru Povelje).

Ključna je uloga nacionalnih savjeta u Crnoj Gori, s tim da oni budu u svakodnevnoj komunikaciji sa zajednicom, tako što će ih informisati o jeziku, o njihovim pravima u smislu svakodnevnog korišćenja službenog jezika.

Takođe je bitna uloga Ministarstva i lokalnih uprava, civilnog sektora koji u velikoj mjeri mogu pomoći pri samoj integraciji manjinske zajednice u Crnoj Gori.

Što se tiče romske nacionalne zajednice, planirano je da se do 2025.
godine
uvede romski jezik kao izborni predmet u Osnovnim školama, koji će moći da izaberu djaci od sedmog do devetog razreda. Takođe je planirana realizacija obuke za Progrm obrazovanja za sticanje ključnih vještina Romologije.
Obuka je planirana da otpočne krajem Januara tj. Početkom Februara i sastojaće se od četri modula. Cilj ove obuke jeste da se u samoj romskoj zajednici sačuva svijest o sopstvenom porijeklu, identitetu, jeziku, književnosti i kulturi.

Drugi sastanak Radne grupe planiran je za 15.02.2022. godine, na kojem će takođe prisustvovati predstavnici/predstavnice relevantnih institucija.

 

Leave a Reply