Flash Vijesti

Category Archives: ARHIVA

Predsjednik Romskog Savjeta: nadležni “Plantaže 13 Jul” su pokazali spremnost, da angažuju pripadnike romske zajednice na poslovima ovog preduzeća

Predsjednik Romskog Savjeta Mensur Šaljaj sa svojim saradnicima Bekim Halili imao je radni sastanak sa predstavnicima  “Plantaža 13 Jul” Vukomanom Vukovićem i Mirkom Markovićem.Cilj ovog sastanka je bio saradnja Romskog Savjeta i “Plantaža 13 Jul” koji prvenestveno ima za cilj radni angažman romske zajednice na plantažama. Predsjednik Romskog savjeta Šaljaj je upoznao predstavnike Plantaža da je jedan od klučnih problema ... Read More »

Predsjednik Romskog Savjeta sastao se dvojicom imama Džamija na Koniku Senad Zumeri i Muamer Mustafa

Predsjednik Mensur Šaljaj danas se satao sa dvojicom Imama Džamija na Koniku Senadom Zumerijem i Muamer Mustafa. Sasatanak je bio koristan i sradačan. Cilj ovog sastanka je bio Inkluzija predstavnika romske i egipćanske zajednice i  odborima islamske zajednice. Romi i Egipćani u Crnoj Gori mahom su pripadnici islamske religije, stoga je sasvim prirodno da socijalizuju i integrišu unutar odbora islamske ... Read More »

Predsjednik Romskog Savjeta Mensur Šaljaj i glavni Imam Džemo Redžematović postigli su načelni dogovor, pomoć jetimima.

Sastanak Predsjednika Romskog Savjeta Mensur Šaljaj  i glavnog Imama  Džema Redžematovića, bio je izuzetno koristan i plodotvoran. Razgovaralo se o svim problemima sa kojim se susreću Romi i Egipćani u Crnoj Gori. Ključna stavka ovog sastanka je bila kako pronaći mehanizme da se pomogne djeci jetimima. Oboje  su se usaglasili i složili da se za ovaj problem mora pronaći adekvatno ... Read More »

Predsjednik Romskog Savjeta sastao se sa glavnim Imamom islamske Zajednice Podgorice i Nikšić Džemom Redžematovićem

Predsjednik Romskog Savjeta Mensur Šaljaj sastao se sa Imamom islamske Zajednice Podgorice i Nikšić, gospodinom Džemom Redžematovićem. Sasatanak je bio izuzezno srdačan, tema satanka je bila sagledavanje mogućnosti na poboljšanju saradnje Roma i Egipćana u Islamskoj Zajednici. Pricali smo o problemima  vezano sa  svim poteškoćama sa kojima se susreću Romi i Egipćani prilikom visokih troškova  sahrane. Za mnoge porodice ti ... Read More »

Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić sastao se sa predsjednikom Romskog Savjeta Mensurom Šaljaj

Predsjednik Vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, sastao se danas sa delegacijom koju su činili Mensur Šaljaj, predsjednik Romskog savjeta, Samir Jaha, NVO Mladi Romi, Fana Delija, izvršna koordinatorka NVO Centar za romske inicijative iz Nikšića, Elvis Beriša, Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“. Premijer Krivokapić  je razgovarao  o implementaciji i ciljevima vladine Strategije socijalne inkluzije Roma i ... Read More »

U Podgorici je realizovan projekat “Reopen Doors”

Projekat “Reopen Doors” je realizovan u Podgorici u saradnji sa Glavnim gradom i Romskim savjetom. Cilj projekta:  obuka i stažiranje  mladih Roma u administraciji Glavnog grada. Romski Savjet je bio partner u ovom projektu tokom realizacije ovog  projekta. Projekat je trajao godinu dana, od toga osam  mjeseci obuke u Edukativnom centru Montenesoft, gdje je 30 polaznika učilo digitalne vještine, kompjutersku ... Read More »

Predsjednik Romskog savjeta ugostio predstavnike Centra za Kulturu Manjina

Danas je održan radni sastanak predstavnika Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i Romskog savjeta u Crnoj Gori.  Razmatrane su mogućnosti zajedničkog djelovanja u cilju unapređenja položaja romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori u oblasti kulture, afirmacije multikulturalizma i jačanja multietničkog sklada. Ovom prilikom istaknuto je zalaganje Centra na sadržajnijoj i intenzivnijoj promociji kulture romske zajednice ... Read More »

Informativni sastanak sa poslodavcima Safet Bajra i Adem Demiri koji se bave prikupljanjem i reciklažom sekundardnih sirovina.

Danas je održan sastanak u prostorijama Romskog Savjeta sa poslodavcima  Adem Demiri predstavnik Roma iz Tuza i Safet Bajra predstavnik iz Zete. Tema sastanka je bila plan za dalji rad i podrška Romskog Savjeta. Sastanak je proteko u srdačnoj atmosferi , dotakli smo se svih problema sa kojima se suočavaju pripadnici Romske i Egipćanske zajednice. Takođe smo razgovarali i o ... Read More »