Flash Vijesti

Bolja zdravstvena zaštita za Rome

Dom zdravlja Podgorica i nevladina organizacija Romski savjet, potpisali su Memorandum o saradnji čiji je cilj, kako je saopšteno, unaprjeđenje saradnje u procesu inkluzije romske populacije i efikasnije ostvarivanje prava na primarnu zdravstvenu zastitu.

“Memorandumom su predviđene i zajedničke aktivnosti na poboljšanju realizacije vakcinacije romske djece, upoznavanju Roma sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu i redovno obavljanje preventivnih pregleda”, saopšteno je iz Doma zdravlja.
Pored toga, kako su naveli, aktivnosti će biti usmjerene na edukaciju i promociju zdravih stilova života, kao i na upoznavanje zdravstvenih radnika u Domu zdravlja Podgorica, sa običajima i potrebama romske populacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*