Flash Vijesti

Akcija preventivnih pregleda u cilju očuvanja zdravlja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Domom zdravlja – Podgorica i Romskim savjetom, organizovalo je danas preventivne zdravstvene preglede za pripadnice domicilne romske i egipćanske populacije. U Domu zdravlja na Starom aerodromu danas su obavljeni pregledi za 25 žena iz romske i egipćanske populacije sa teritorije Glavnog grada, kojima je izvršena provjera nivoa šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska, izvršen pregled od strane ljekara opšte prakse i urađeno snimanje pluća i ginekološki pregled.

Pomenuta aktivnost imala je za cilj podizanje svijesti o značaju pravovremenih i redovnih pregleda pripadnica ranjivih grupa u našem društvu, a takođe i da se ukaže na važnost prevencije zdravlja. Predstavnici Ministarstva i ordinirajuća doktorka iskoristili su priliku da učesnicima akcije ukažu na značaj redovnog odlaska ljekaru, s druge strane, nastavku liječenja na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite ukoliko se za tim ukaže potreba, ali i o ulozi njih kao roditelja koju imaju prema svojoj djeci kada je u pitanju očuvanje zdravlja.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sa pomenutim partnerskim institucijama i organizacijama svake godine organizuje pomenute akcije u gradovima u kojima živi značajan broj pripadnika romske i egipćanske populacije. Takođe,akcija se nastavlja sjutra, u saradnji sa Crvenim krstom , u 10 časova u Domu zdravlja na Starom aerodromu, kada će biti pregledana grupa raseljenih žena iz romske i egipćanske populacije. Prethodno je slična aktivnost realizovana u Bijelom Polju i Tivtu, dok će, nakon Podgorice, sledeća biti organizovana u petak, 12. oktobra 2018. godine, u Domu zdravlja u Nikšiću.

Podsjećamo da je oktobar mjesec Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke, te ovim putem apelujemo na naše građanke da redovno idu na preventivne preglede grudi. Ovakve akcije su jedan od načina da podstaknemo sve građane da se redovno javljaju na preventivne preglede i sačuvaju svoje zdravlje.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*