Konstruktivan i veoma otvoren razgovor sa predsjednikom Vlade Milojkom Spajićem.
Predsjednici Vijeća-savjeta manje brojnih naroda čestitali mandat premijeru Spajiću i njegovom kabinetu. Pozdravili smo odgađanje popisa i premijerovo otvaranje dijaloga o uslovima za kredibilan i legitiman popis stanovništva i upoznali ga sa usaglašenim zahtjevima svih pet manjinskih
vijeća.